ładowanie zawartości
EN

Tablice gatunków ferrytycznych stali nierdzewnych

06-05-2009

Tablice gatunków ferrytycznych stali nierdzewnych. Orientacyjny skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej oraz wybrane własności mechaniczne i fizyczne ferrytycznych stali nierdzewnych na podstawie norm PN-EN 10088-1÷3: 2007.