ładowanie zawartości
EN

Tablice gatunków ferrytyczno-austenitycznych stali nierdzewnych

06-05-2009

Tablice gatunków ferrytyczno-austenitycznych stali nierdzewnych. Orientacyjny skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej oraz wybrane własności mechaniczne i fizyczne ferrytyczno-austenitycznych stali nierdzewnych na podstawie norm PN-EN 10088-1÷3: 2007.