ładowanie zawartości
EN

Tablice gatunków stali żaroodpornych

15-07-2009

Tablice gatunków stali żaroodpornych austenitycznych, ferrytyczno - austenitycznych i ferrytycznych opracowane na podstawie normy PN-EN 10095:2002. Orientacyjny skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej oraz wybrane własności mechaniczne i fizyczne.