ładowanie zawartości
EN

JUŻ WKRÓTCE DOSTĘPNE!!! Moduły szkoleniowe International Stainless Steel Forum (ISSF)

19-08-2008

MODUŁY SZKOLENIOWE ISSF
 
Komisja Stali Odpornych na Korozję Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, w związku ze swoim członkowstwem w ISSF postanowiła podjąć kolejne działania na rzecz promocji wiedzy na temat stali odpornych na korozję.
Już pod koniec roku będą mieli Państwo możliwość wzięcia udziału w szkoleniu internetowym opracowanym przez zespół międzynarodowych specjalistów zajmujących się badaniem zagadnień związanych ze stalami odpornymi na korozję. Na całe szkolenie składa się 16 modułów, które podzielone są na kilka bloków tematycznych, z którego każdy zakończony jest egzaminem.
Specjalnie dla Państwa, dostępne do niedawna moduły tylko w języku angielskim, pojawią się w języku polskim.
Szkolenia przeznaczone są dla studentów, pracowników naukowych, pracowników stalowych firm handlowych oraz osób, które na co dzień mają kontakt ze stalą odporną na korozję i produktami z niej wytworzonych.

Lista tytułów modułów szkoleniowych:
1. Wprowadzenie do stali nierdzewnych – stale o strukturze austenitycznej, ferrytycznej, duplex, martenzytycznej i utwardzane wydzieleniowo.
2. Korozja stali nierdzewnych: Wpływ korozji na stal nierdzewną – procesy korozyjne, pasywacja, korozja równomierna, korozja galwaniczna, korozja kawitacyjna/ścierna, korozja międzykrystaliczna, korozja wżerowa, korozja szczelinowa i pękanie wywołane korozją naprężeniową.
3. Własności mechaniczne stali nierdzewnych – własności mechaniczne stali austenitycznych, ferrytycznych, martenzytycznych, duplex oraz utwardzanych wydzieleniowo.
4. Wykończenie powierzchni stali nierdzewnych – projektowanie, wykańczanie i obróbka, formy produktów walcowanych, specjalne metody przetwarzania i wykańczania, wytrawianie i pasywacja, czyszczenie stali odpornych na korozję, dobra praktyka produkcyjna na placu budowy i podczas montażu oraz regularne czyszczenie konserwacja.
5. Obróbka stali odpornych na korozję i stali nierdzewnych – odporność na korozję, magazynowanie, przenoszenie, formowanie i cięcie, spawanie, przetwarzanie i pasywacja.
6. Cięcie stali nierdzewnych – cięcie mechaniczne, cięcie termiczne i nowe technologie.
7. Metalurgia stali nierdzewnych – historia, klasyfikacja oraz cechy charakterystyczne stali nierdzewnych
8. Spawanie i łączenie stali nierdzewnych – własności stali nierdzewnych, spawalność, metody spawania, gazy ochronne, łącznie ze sobą różnych metali, kontrola emisji dymów i gazów.
9. Obróbka skrawaniem stali nierdzewnych – oprzyrządowanie, płyny obróbkowe, odporność na korozję, wiercenie, toczenie, gwintowanie, walcowanie gwintów, rozwiercanie i frezowanie.
10. Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania elementów ze stali nierdzewnych – odporność na otoczenie, właściwości mechaniczne, przetwarzanie, aspekty ekonomiczne.
11. Odlewane stale nierdzewne i ich stopy – procesy, klasyfikacje, skład chemiczny, struktury, obróbka cieplna, obróbka skrawaniem, spawanie, właściwości mechaniczne i zastosowania odlewanych stali nierdzewnych.
12. Kucie stali nierdzewnej – produkcja odkuwek, materiał wejściowy na odkuwki, nagrzewanie przed i chłodzenie po procesie kucia oraz wymagane operacje po procesie kucia.
13. Rury grubo i cienkościenne ze stali nierdzewnej – procesy wytwarzania, procesy spawania, operacje wykończeniowe, rury spawanie wzdłużne i bezszwowe, kształtowanie i zastosowania.
14. Kształtowanie na zimno stali nierdzewnych – odkształcalność stali nierdzewnych i procesy kształtowania.
15. Głębokie tłoczenie stali nierdzewnych – właściwości i praktyczne wskazówki dotyczące procesów głębokiego tłoczenia.
16. Stale i stopy odporne na korozje w wysokiej temperaturze – właściwości mechaniczne i odporność korozyjna.