ładowanie zawartości
EN

Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych

Zapraszamy na organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, Katedrę Konstrukcji Budowlanych, w ramach europejskiego projektu PUREST seminarium naukowo-techniczne "Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych". Wydarzenie odbędzie się 13 października 2017 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej (Rzeszów, ul Poznańska 2, budynek „P”, sala P-12). Jego partnerem jest Stowarzyszenie Stal Nierdzewna.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Powitanie uczestników, informacja o grancie PUREST 
(prof. Aleksander Kozłowski)
10:00-10:30 Charakterystyka stali nierdzewnych jako materiału konstrukcyjnego, problemy korozji
(dr inż. Zbigniew Brytan)
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-13:00 Sesja 1 - zastosowanie stali nierdzewnych w konstrukcjach, wyroby i gatunki stali
13:00-14:00  Obiad
14:00-14:30  Informacja o SSN i rynku stali nierdzewnych
(Andrzej Michalski-Stępkowski)
14:30-16:00 Sesja 2 - projektowane elementów i połączeń wg PN-EN 1993-1-4
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Sesja 3 - bezpieczeństwo pożarowe, prezentacja oprogramowania
18:00 Pożegnanie i zamknięcie seminarium


Uczestnictwo w seminarium jest nieodpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do 15.06.2017 formularza zgłoszenia na adres Komitetu Organizacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów delegacji.

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Politechnika Rzeszowska
Katedra Konstrukcji Budowlanych

ul. Poznańska 2
35-959 Rzeszów
e-mail: lida@prz.edu.pl
tel. 17 743 24 02