ładowanie zawartości
EN

Naprawy blach ze stali nierdzewnych przez napawanie

14-04-2023

Mam pytanie odnośnie do wymogu stawianego materiałom 1.4003 i 1.4301/1.4307 przez naszego klienta, które dotyczy zakazu naprawy blach przez napawanie (Repairs through welding - forbidden). Jeden z producentów stali nierdzewnych - Columbus Stainless zapisał taką deklarację na Certyfikacie materiałowym, natomiast JSL i Marcegaglia nie zamieszcza takiej informacji.

Chciałem zapytać czy w ogóle w procesie produkcji istnieje możliwość napraw spawalniczych, czy naprawia się materiały w tych gatunkach? czy może zależy to od procesu wytwarzania, czy są to zimnowalcowane, czy gorącowalcowane materiały ? a może od grubości blachy ?

Czy może jest to zapisane w innych normach technicznych i nie ma konieczności podawania takich informacji na świadectwach?

 

Dla stali nierdzewnych ogólnie nie stosuje się możliwości naprawy przez napawanie z jednym wyjątkiem blach grubych walcowanych w arkuszach (blachy typu kwadro).

Naprawy powierzchni przez napawanie dopuszczane są dla stali czarnych, gdzie określa się możliwą głębokość wad i stan powierzchni ze względu na występujące niedoskonałości wg EN 10162-2, a powierzchnie klasyfikuje się jako klasa A i B oraz każdą z nich jeszcze dzieli na podklasy 1,2 i 3, które określają dopuszczalne metody naprawy nieciągłości. (Podklasa 2: naprawa napawaniem jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy tak uzgodniono podczas zamawiania oraz po uzgodnieniu tej naprawy). Opisano to dokładnie w materiałach informacyjnych jednego z dostawców stali węglowych.

Dla wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych wg EN 10088-2 tylko dla wyrobów grubych walcowanych na gorąco w arkuszach stosuje się wymagania opisane w EN 10163-2, klasa A2. Czyli naprawa napawaniem jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy tak uzgodniono podczas zamawiania oraz po uzgodnieniu tej naprawy z klientem. Tego typu blachy grube walcowane na gorąco nazywa się też blachami kwarto (quatro-plates).

Obecnie tego typu wyroby – blach kwadro stanowią specyficzną grupę produktów hutniczych. W tej technologii możliwe jest wytwarzanie blach o niestandardowej szerokości, np. do 3,200mm i grubości do 13mm a po uzgodnieniu także grubszych. Takie blachy znajdują zastosowanie w konstrukcjach, gdzie wymagane jest poszycie powierzchni o dużej szerokości.

Znacznie większa część wyrobów hutniczych wytwarzana jest obecnie w sposób ciągły do formy taśm zwijanych w kręgi. W tych przypadkach blachy zimnowalcowane, gorącowalcowane są produkowane z podaniem stanu wykończenia powierzchni dla jednej strony wyrobu i nie przywiduje się dla nich powyższych metod klasyfikacji niedoskonałości powierzchni wg EN 10163-2.

Producent Columbus Stainless na certyfikacie materiałowym dla gorącowalcowanej blachy w kręgu (3,0X1500mm) zawarł informację: Material not weld repaired, czyli dla eliminacji nieciągłości powierzchni nie stosowano metod napawania. Dopisek taki jest raczej ogólny, bardziej informacyjny i nie ma w ogóle zastosowania do tej formy wyrobu. Firma w swoich katalogach [2] podkreśla, że w trakcie wytwarzania blach gorącowalcowanych nie stosuje metod naprawy przez napawanie.

Podsumowując możliwość naprawy blach ze stali nierdzewnych jest dopuszczona przez normę EN 1088-2 jedynie w przypadku gorącowalcowanych blach grubych typu kwarto, a nie materiałów dostarczanych w formie kręgów, zarówno gorąco i zimnowalcowanych.

 

Literatura

[1]. Materiały informacyjne firmy Salzgitter Stahlhandel, Oględziny stanu powierzchni blach uniwersalnych według EN 10163-2:2004

[2]. Katalog wyrobów firmy Columbus Stainless, https://www.columbus.co.za/downloads/TCS-EDP-001.pdf