ładowanie zawartości
EN

Deklaracje Środowiskowe Produktu EPD dla wyrobów ze stali nierdzennych

20-03-2023

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem stosowanym w wielu sektorach jako potwierdzenie wpływu na środowisko danego produktu. Deklaracja EPD typu III szczegółowo opisuje wpływ produktu na środowisko, na podstawie oceny cyklu życia (LCA) i przedstawia ilościowe informacje na temat wpływu na środowisko w cyklu życia wyrobu. Jest tworzona przez producenta, a następnie niezależnie weryfikowana w zakresie oceny cyklu życia zgodnie z normą ISO 14025 przez uprawnioną jednostkę zewnętrzną (np. Institut Bauen und Umwelt (IBU) z Niemiec specjalizujący się w weryfikacji EPD. Deklaracja EPD opisuje główne skutki środowiskowe danego wyrobu ze stali nierdzewnej, w tym ślad węglowy oraz zapotrzebowanie na energię, powstające emisje w całym łańcuchu dostaw. Deklaracje EPD są szeroko stosowane w budownictwie, głównie do wykonywania oceny cyklu życia budynku LCA i porównywania różnych produktów o podobnej funkcjonalności (zgodnie z EN 15804). Norma ISO 14025 określa jak powinna wyglądać deklaracja typu III, aby umożliwić porównanie wyrobów spełniających taką samą funkcję. Norma EN 15804 przedstawia natomiast podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.

Deklaracje EPD mają kluczowe znaczenie w procesie certyfikacji zrównoważonego budownictwa. W sektorze budowlanym EPD stanowią podstawę do uzyskania punktów w systemach oceny środowiskowej budynku (np. LEED, BREEAM, DGNB, i innych). Obecnie w Polsce powstaje coraz to więcej budynków projektowanych w oparciu o powyższe certyfikacje. Deklaracje EPD przedstawiają producentom potencjał optymalizacji w całym okresie eksploatacji produktów. Mogą oni wykorzystać te informacje do ochrony zasobów, co skutkuje niskim wpływem na środowisko zbudowane i opłacalnością w całym cyklu życia.

Producenci stali nierdzewnych publikują deklaracje EPD dla swoich wyrobów i tym samym dostarczają rzetelnych danych o produktach, które są także wyrobami budowlanymi. Dostępność deklaracji EPD dla wyrobów ze stali nierdzewnych potwierdza silne zaangażowanie sektora stalowego na rzecz zrównoważonego budownictwa.

Deklaracja środowiskowa EPD typu III uwzględnia cały cykl życia produktu „od kołyski po grób” czyli „cradle-to-grave”, począwszy od dostawy komponentów, poprzez produkcję, transport i montaż, na rozbiórce i utylizacji kończąc. Deklaracja EPD, opracowana jest indywidualnie dla danego typu stali nierdzewnej (grupy gatunków o takim samym procesie technologicznym) danego systemu produkcji i zawiera dane dotyczące wszystkich faz cyklu życia systemu: faza wyrobu A: dostarczenie surowców, transport do miejsca produkcji, wytwarzanie wyrobu (obligatoryjnie), transport do miejsca budowy, instalacja w budynku (opcjonalnie), faza budynku B: użytkowanie, eksploatacja, zastąpienie (opcjonalnie), faza likwidacji C: rozbiórka, poużytkowe zagospodarowanie (opcjonalnie) i faza D potencjalnego ponownego użycia.

Obecnie producenci stali nierdzewnych przygotowują deklaracje EPD dla swoich wyrobów. W tym zakresie niewątpliwym liderem rynku w opracowaniu dokumentacji EPD dla wyrobów ze stali nierdzewnych jest firma Aperam [2]. Dla swoich wyrobów Aperam publikuje deklaracje EPD uwzględniające dane dla fazy wyrobu A1, A2, A3 – wydobycie i przeróbka surowców, transport do producenta, produkcja; fazy końca cyklu życia C1-C4 – rozbiórka, transport do miejsca przetwarzania odpadów, recykling, składowanie oraz faza D – potencjał ponownego użycia.

 

 

Literatura

[1]. Michał Piasecki, Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych, typ III, 27.06.2012, https://inzynierbudownictwa.pl/

[2]. Strona główna firmy Aperam, https://www.aperam.com/pl/environmental-product-declarations/