ładowanie zawartości
EN

MTL, czyli Dom Stali Nierdzewnej

31-08-2022

MTL Dom Stali Nierdzewnej to znaczący dostawca wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka może poszczyć się ok. 2 tys. aktywnych klientów i rocznym wolumenem sprzedaży na poziomie 16 tys. ton stali nierdzewnej i aluminium.

W magazynach o powierzchni ponad 7 tys. mkw. zlokalizowanych w Toruniu i Chorzowie do dyspozycji klientów spółki znajduje się niemal 3 tys. ton stali nierdzewnej i aluminium. MTL jest dziś nie tyle klientem co raczej partnerem biznesowym największych europejskich producentów stali nierdzewnych. Zapewnienie oczekiwanych przez odbiorców standardów obsługi gwarantuje kadra o eksperckim poziomie wiedzy, przy której młodsi stażem pracownicy uczą się najlepszych praktyk. Cały ponad 80 osobowy zespół MTL jest zaangażowany w proces ciągłego doskonalenia organizacji. Synergia będąca efektem połączenia wiedzy, pracowitości, wspólnej wizji oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych tworzy przewagę konkurencyjną zapewniającą stały wzrost udziału MTL w polskim rynku stali nierdzewnych.

Znacząca grupa klientów spółki to firmy zajmujące się profesjonalnym przetwarzaniem stali nierdzewnych w zakresie jej cięcia i kształtowania, dlatego MTL Dom Stali Nierdzewnej nie podejmuje działań rozwojowych w obszarze usług serwisowych o charakterze konkurencyjnym do swoich klientów. MTL doskonali się jako dostawca wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej. Celem spółki jest jak najlepsze dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Działania rozwojowe ukierunkowane są na rozszerzenie programu magazynowego o kolejne grupy produktowe oraz poprawę organizacji procesów zakupu i logistyki w celu zminimalizowania czasu reakcji na zapytanie oraz czasu dostawy. 

MTL rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Do dziś ukształtowane 26 lat temu DNA, spółki oparte o takie wartości jak uczciwość, respektowanie zasad i szacunek do ludzi, determinuje sposób funkcjonowania organizacji . W oparciu o ten fundament MTL realizuje wizję odpowiedzialnego i racjonalnego dostawcy wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnych i aluminium, którego oferta jest najlepiej dopasowana do potrzeb kontrahentów. Skuteczność działania w oparciu o wymienione wartości potwierdzają wysoki wskaźnik retencji pracowników i klientów oraz średnioroczny wzrost wolumenu sprzedaży przekraczający wzrost konsumpcji stali nierdzewnej w Polsce.

Rynek stali nierdzewnej, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia spółki podlegał znaczącym zmianom związanym z dostosowaniem polskiego przemysłu do wymogów Unii Europejskiej. Właściciele spółki zaangażowani w początkowym okresie w działalność operacyjną firmy dostrzegli możliwości jakie miała przed sobą stal nierdzewna. Rozpoczął się proces intensywnego rozwoju firmy. W 1999 roku zakupiona została nieruchomość w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 29. Do dziś w tym miejscu znajduje się siedziba główna firmy oraz magazyn centralny. Chronologię istotnych zdarzeń w MTL prezentuje poniższa oś czasu.

 

 

 • Pierwsza własna siedziba MTL
  Pierwsza własna siedziba MTL
 • Aktualna siedziba MTL (biuro i magazyn wyrobów długich, 2022 r.)
  Aktualna siedziba MTL (biuro i magazyn wyrobów długich, 2022 r.)
 • Aktualna siedziba MTL (magazyn wyrobów płaskich, 2022 r.)
  Aktualna siedziba MTL (magazyn wyrobów płaskich, 2022 r.)
 • Magazyn, 2008 r.
  Magazyn, 2008 r.
 • Magazyn, 2022 r.
  Magazyn, 2022 r.
 • MTL Toruń, 2022 r.
  MTL Toruń, 2022 r.