ładowanie zawartości
EN

Stale nierdzewne w wysokiej temperaturze

29-07-2022

Stale nierdzewne w wysokiej temperaturze - Stainless Steels at High Temperatures

Publikacja zawiera charakterystykę własności stali nierdzewnych przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze. Podano własności mechaniczne istotne dla eksploatacji w warunkach wysokich temperatur: wytrzymałość na pełzanie, granica pełzania, zmęczenie cieplne. Opisano wpływ obróbki plastycznej na zimno na właściwości, stabilność mikrostruktury, odporność na korozję wysokotemperaturową (utlenianie, nasiarczanie, nawęglanie, azotowanie). Podano wskazówki do projektowania zastosowań wysokotemperaturowych oraz dobór żaroodpornych stali nierdzewnych.