ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna – kiedy zdrowie jest najważniejsze

27-01-2022

W publikacja scharakteryzowano stale nierdzewne jako materiał bezpieczny dla zdrowia człowieka. Opisano istotne aspekty mające wpływ na zdrowie w odniesieniu do składu chemicznego stali nierdzewnych. Podano liczne przykłady zastosowań mających kontakt stali ze skórą, z tkankami organizmu człowieka, aplikacje medyczne, a także zastosowania w kontakcie z żywnością i wodą pitną.

Źródło: Euro Inox

Stainless Steel – When Health Comes First, Environment and Human Health Series, Volume 2, Euro-Inox 2009