ładowanie zawartości
EN

Szkolenie zaawansowane z zakresu stali nierdzewnych

21-10-2014

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna zaprasza na szkolenie zaawansowane z zakresu stali nierdzewnych, które odbędzie się we wtorek 21 października 2014 w Katowicach.

Skierowane jest ono do osób mających wstępne doświadczenie w użytkowaniu stali nierdzewnych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szczególnych własności stali nierdzewnych, w tym własności mechanicznych, odporności korozyjnej, a także spawania stali nierdzewnych.

Zakres szkolenia:

1.Własności mechaniczne stali nierdzewnych, określanie własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania, twardość i udarność stali,

2.Dokumenty jakości wg PN-EN 10204, certyfikaty,

3.Charakterystyka własności mechanicznych dla poszczególnych grup stali nierdzewnych; austenitycznych, ferrytycznych, ferrytyczno-austenitycznych, martenzytycznych, umacnianych wydzieleniowo,

4.Odporność korozyjna stali nierdzewnych, zapobieganie korozji,

5.Charakterystyka korozji równomiernej, wżerowej, szczelinowej, galwanicznej, międzykrystalicznej, naprężeniowej, mikrobiologicznej, erozyjnej ,

6.Dobór stali nierdzewnych do różnych środowisk pracy, w tym do kontaktu z wodą pitną, na elementy basenów i krytych pływalni, w oczyszczalniach ścieków, zastosowaniach architektonicznych, instalacjach kominowych, przemyśle spożywczym, i innych,

7.Stale nierdzewne przeznaczone do tłoczenia, charakterystyka procesu, zalecane gatunki,

8.Spawanie stali nierdzewnych, podstawowe metody, spawalność stali nierdzewnych, dobór materiałów dodatkowych, zagrożenia podczas spawania i obróbka stali po spawaniu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać na adres: ssn@stalenierdzewne.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.