ładowanie zawartości
EN

Szkolenie zaawansowane z zakresu stali nierdzewnych - Katowice

19-05-2015

SSN zaprasza na szkolenie zaawansowane z zakresu stali nierdzewnych, które odbędzie się w Katowicach w dn. 19 maja 2015 r.

Szkolenie stanowi kontynuacje szkolenia podstawowego z zakresu stali nierdzewnych i jest dedykowane dla osób pragnących poznać szczegółowe zagadnienia związane ze stalą nierdzewną. Szkolenie skierowane do osób mających wstępne doświadczenie w użytkowaniu stali nierdzewnych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szczególnych własności stali nierdzewnych, w tym własności mechanicznych, odporności korozyjnej, a także spawania stali nierdzewnych.

Rosnące zainteresowanie stalami nierdzewnymi wymusza od jej użytkowników ciągłego doskonalenia wiedzy na temat własności mechanicznych i odporności korozyjnej tych materiałów, dla pełnego zrozumienia unikatowych cech stali nierdzewnej i w rezultacie jej efektywnego przetwarzania i bezawaryjnej eksploatacji.

Zakres szkolenia:

- Własności mechaniczne stali nierdzewnych, określanie własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania, twardość i udarność stali,
- Dokumenty jakości wg PN-EN 10204, certyfikaty,
- Charakterystyka własności mechanicznych dla poszczególnych grup stali nierdzewnych; austenitycznych, ferrytycznych, ferrytyczno-austenitycznych, martenzytycznych, umacnianych wydzieleniowo,
- Odporność korozyjna stali nierdzewnych, zapobieganie korozji,
- Charakterystyka korozji równomiernej, wżerowej, szczelinowej, galwanicznej, międzykrystalicznej, naprężeniowej, mikrobiologicznej, erozyjnej,
- Dobór stali nierdzewnych do różnych środowisk pracy, w tym do kontaktu z wodą pitną, na elementy basenów i krytych pływalni, w oczyszczalniach ścieków, zastosowaniach architektonicznych, instalacjach kominowych, przemyśle spożywczym, i innych,
- Stale nierdzewne przeznaczone do tłoczenia, charakterystyka procesu, zalecane gatunki
- Spawanie stali nierdzewnych, podstawowe metody, spawalność stali nierdzewnych, dobór materiałów dodatkowych, zagrożenia podczas spawania i obróbka stali po spawaniu. 

Miejsce: Katowice, Euro-Centrum

Data: 19 maja 2015 r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ssn@stalenierdzewne.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.