ładowanie zawartości
EN

Szkolenie podstawowe z zakresu stali nierdzewnych - Toruń

09-06-2015

SSN zaprasza na szkolenie podstawowe z zakresu stali nierdzewnych, które odbędzie się w Toruniu w dn. 9 czerwca 2015 r.

Szkolenie to jest skierowane do nowych pracowników, handlowców, inżynierów, właścicieli firm usługowo produkcyjnych sektora stalowego, użytkowników stali.

Osoby pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje lub dostosować do potrzeb rynku pracy uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu stali nierdzewnych. Niejednokrotnie praca handlowca, pracownika lub właściciela firmy usługowo produkcyjnej tego sektora wymaga znajomości grup stali nierdzewnych ich cech charakterystycznych oraz różnic między nimi pod względem własności mechanicznych, odporności korozyjnej oraz wykończenia powierzchni. Znajomość tych zagadnień przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy zarówno handlowców jak i wytwórców wyrobów ze stali nierdzewnych. Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy podstawowej z zakresu stali nierdzewnych.

Zakres szkolenia:

- Stal nierdzewna a inne gatunki stali, nazewnictwo, zasady oznaczania stali nierdzewnych wg PN, PN-EN, AISI/ASTM, UNS, obowiązujące normy i atesty,
- Historia stali nierdzewnych,
- Podział stali odpornych na korozję – stale nierdzewne, żaroodporne, żarowytrzymałe,
- Zastosowania stali nierdzewnych,
- Wytwarzanie stali nierdzewnych, wytwarzanie wykończenia,
- Skład chemiczny i rola pierwiastków stopowych, wpływ cen dodatków stopowych na cenę stali,
- Grupy stali nierdzewnych, charakterystyka stali austenitycznych, ferrytycznych, ferrytyczno-austenitycznych, martenzytycznych, umacnianych wydzieleniowo,
- Wykończenia powierzchni stali nierdzewnych walcownicze i specjalne.

Miejsce: Toruń, Hotel Filmar

Data: 9 czerwca 2015 r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ssn@stalenierdzewne.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.