ładowanie zawartości
EN

Szkolenie podstawowe z zakresu stali nierdzewnych - Katowice

17-11-2015

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna zaprasza na szkolenie podstawowe z zakresu stali nierdzewnych, które odbędzie się 17 listopada w Katowicach.

Szkolenie to jest skierowane do nowych pracowników, handlowców, inżynierów, właścicieli firm usługowo produkcyjnych sektora stalowego, użytkowników stali.

Osoby pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje lub dostosować do potrzeb rynku pracy uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu stali nierdzewnych. Niejednokrotnie praca handlowca, pracownika lub właściciela firmy usługowo produkcyjnej tego sektora wymaga znajomości grup stali nierdzewnych ich cech charakterystycznych oraz różnic między nimi pod względem własności mechanicznych, odporności korozyjnej oraz wykończenia powierzchni. Znajomość tych zagadnień przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy zarówno handlowców jak i wytwórców wyrobów ze stali nierdzewnych. Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy podstawowej z zakresu stali nierdzewnych.

Zakres szkolenia:

- Stal nierdzewna a inne gatunki stali, nazewnictwo, zasady oznaczania stali nierdzewnych wg PN, PN-EN, AISI/ASTM, UNS, obowiązujące normy i atesty,
- Historia stali nierdzewnych,
- Podział stali odpornych na korozję – stale nierdzewne, żaroodporne, żarowytrzymałe,
- Zastosowania stali nierdzewnych,
- Wytwarzanie stali nierdzewnych, wytwarzanie wykończenia,
- Skład chemiczny i rola pierwiastków stopowych, wpływ cen dodatków stopowych na cenę stali,
- Grupy stali nierdzewnych, charakterystyka stali austenitycznych, ferrytycznych, ferrytyczno-austenitycznych, martenzytycznych, umacnianych wydzieleniowo,
- Wykończenia powierzchni stali nierdzewnych walcownicze i specjalne.

Miejsce: Katowice, Euro-Centrum, Sala Multimedialna w bud. 8

Data: 17 listopada 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ssn@stalenierdzewne.pl

 

Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane z zakresu stali nierdzewnych, które odbędzie się 24 listopada 2015 r. w Toruniu. 

 

Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowych kursów: 

- szkolenie zaawansowane - Katowice - 18 listopada

- szkolenie podstawowe - Toruń - 25 listopada

pod warunkiem zgłoszenia wystarczającej liczby uczestników, dlatego prosimy o o przesyłanie zgłoszeń na w/w szkolenia na adres: ssn@stalenierdzewne.pl