ładowanie zawartości
EN

Pod wpływem, jakiej temperatury następuje przebarwienie stali 1.4301 w wykończeniu IIId?

22-02-2006

Rodzaj wykończenia powierzchni stali nierdzewnych, a w szczególności metoda jej wykonania, ma decydujący wpływ na własności antykorozyjne stali. Do typowych defektów powierzchni stali wpływających na jej przebarwienie należą: zgorzelina tlenkowa, zanieczyszczenia cząstkami metalicznymi, zanieczyszczenia organiczne, a także sama chropowatość powierzchni. Barwa nalotowa i zgorzelina tlenkowa powstają w wyniku oddziaływania wysokich temperatur w procesach spawania i obróbki cieplnej (rys. 1). Zanieczyszczenia cząstkami metalicznymi najczęściej powstają podczas procesów szlifowania, cięcia, formowania na zimno i są związane z pozostawieniem na powierzchni cząstek metalicznych (żelaza) lub wbijaniem się ich w powierzchnię stali (rys. 2).
Generalnie zaleca się czyszczenie stali po powyższych procesach w celu eliminacji zanieczyszczeń powierzchni, która nie powinna ulegać przebarwieniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych, czyli do ok. 300°C). Temperatury wyższe od 400-500°C mogą powodować przebarwienia powierzchni i przemiany fazowe nieskorzystanie wpływając na własności mechaniczne i korozyjne stali.

Rys. 1. Lekka zgorzelina pozostawiona na powierzchni lica spoiny i przebarwienia wywołane spawaniem

Rys. 2. Miejscowe nacieki korozyjne spowodowane przez zanieczyszczenia cząstkami metalicznymi od tarczy szlifierskiej, wcześniej używanej do obróbki stali węglowej

 

 

Literatura

[1].  Wytrawianie i pasywacja stali nierdzewnej, Seria Materiały i Zastosowanie, zeszyt 4, Euro Inox 2004

[2].  Montaż i instalacja elementów ze stali nierdzewnej, Seria budowlana, księga 10, Euro Inox 2006