ładowanie zawartości
EN

Szukam polskiego odpowiednika stali F.105. Wiem, że jest to stal ferrytyczna o zawartości chromu 17 - 19 %. Czy można, jako jej zamiennik zastosować stal H24JS?

06-04-2006

Z przeprowadzonych poszukiwań wynika, że gatunek stali F105 jest produkowany przez Mannesmannröhren-Werke AG w Niemczech. Informacja ta jest zawarta na stronie ASM Materials Information. Firma ta należy do koncernu SALZGITTERAG – Stahl and Technologie [1]. Oznaczenie F105 musi być oznaczeniem producenta lub starym niemieckim oznaczeniem wycofanym z wejściem EN, lecz brak w literaturze jakichkolwiek odwołań do takiego sposobu oznaczania stali ferrytycznych. Powyższy gatunek nie jest ujęty w normie PN-EN stali odpornych na korozję. Proponuję skontaktować się z kontrahentem, aby podał więcej szczegółu odnośnie stali jej składu chemicznego i zastosowania oraz normy, według której jest oznaczenie itd.
Na tą chwilę z informacji o zawartości chromu wynika, że może być to jeden z poniższych gatunków stali wg PN-EN 10088-1. Najprostszy w sensie metalurgicznym jest gatunek X6Cr17, choć korzystniejsze własności będą wykazywały gatunki stabilizowane Ti i Nb.

Tablica 1
Orientacyjny skład chemiczny ferrytycznych stali odpornych na korozję wg PN-EN 10088-1

Znak stali
Numer stali
Stężenie pierwiastków 1), %
C
Cr
Mo
inne
X2CrTi17
1.4520
≤0,025
17
Ti: 0,45
X6Cr17
1.4016
≤0,08
17
X3CrTi17
1.4510
≤0,05
17
Ti: 4× (C + N) + 0,15÷0,8
X3CrNb17
1.4511
≤0,05
17
Nb: 12×C÷1,0
X6CrMo17–1
1.4113
≤0,08
17
1,15
X6CrMoS17
1.4105
≤0,08
17
0,4
S: 0,25
X2CrMoTi17–1
1.4513
≤0,025
17
1,25
Ti: 0,45
X2CrMoTi18–2
1.4521
≤0,025
18,5
2,15
Ti: 4× (C + N) + 0,15÷0,8
X2CrMoTiS18–2
1.4523
≤0,03
18,3
2,25
Ti: 0,55, S: 0,25
X6CrNi17–1
1.4017
≤0,08
17
Ni: 1,4
X6CrMoNb17–1
1.4526
≤0,08
17
1,1
Nb: 7× (C + N) + 0,1÷1
X2CrNbZr17
1.4590
≤0,03
16,8
Zr ≥7× (C + N) + 0,15
X2CrAlTi18–2
1.4605
≤0,03
17,5
Ti: 4×(C + N) + 0,15÷0,8, Al: 1,9
X2CrTiNb18
1.4509
≤0,03
18
Nb: 3×C + 0,3÷1, Ti: 0,45
1) P ≤0,04, S ≤0,01÷0,03, Mn ≤0,5÷1,5, 
Si ≤0,5÷1; wartości bez znaku ≤ oznaczają stężenie średnie.
2) Chłodzenie po wyżarzaniu: w powietrzu lub wodzie.

 

Stal H24JS to stal żaroodporna o strukturze ferrytycznej, oznaczenie wg wycofanej normy PN-71/H-86022. Jej odpowiednik wg obowiązującej normy PN-EN 10095 to X10CrAlSi25 o składzie podanym w tablicy 2

Tablica 2
Orientacyjny skład chemiczny ferrytycznych stali żaroodpornych wg PN-EN 10095

 

Znak stali
Numer stali
Stężenie pierwiastków, %
C
Mn
Si
Cr
inne
X10CrAlSi25
1.4520
≤0,12
≤1
1,05
24,5
Al:1,45

 

Poszukiwana stal F105 posiada zbliżony skład do stali zaznaczonych w tablicy 1, choć dla dokładniejszej identyfikacji potrzeba dokładniejszych informacji o składzie chemicznym i zastosowaniu. Proponowana stal (H24JS) należy do innej grupy stali o zdecydowanie innych własnościach i składzie chemicznym. Stal ta przeznaczona jest na mało obciążone mechanicznie elementy aparatury chemicznej, pieców i kotłów przemysłowych, elementy palników gazowych, skrzynie do nawęglania i inne. Stal ta wykazuje żaroodporność do temperatury 1150°C.

Literatura

[1]. ASM Materials Information; http://products.asminternational.org/alloyfinder/groupedSearch.do?search...