ładowanie zawartości
EN

Zależności między głównymi gatunkami stali nierdzewnych

03-08-2008

W publikacji przedstawiono w formie schematycznej zależności między składem chemicznym wybranych gatunków poszczególnych grup stali nierdzewnych o strukturze austenitycznej, ferrytycznej, ferrytyczno-austenitycznej typu duplex, martenzytycznej i utwardzanych wydzieleniowo. Na schematach podano symbol i znak stali zgodnie z normą PN-EN 10088 oraz odpowiedniki amerykańskie wg AISI / ASTM.