ładowanie zawartości
EN

Dobór stali nierdzewnych do zewnętrznych zastosowań architektonicznych

25-02-2009

Dobór stali nierdzewnych do zewnętrznych zastosowań architektonicznych

Stale nierdzewne do zastosowań architektonicznych są dobierane przede wszystkim pod względem ich odporności korozyjnej. Głównym czynnikiem, jaki decyduje o zastosowaniu gatunku jest umiejscowienie danej konstrukcji w określonym środowisku zewnętrznym, a następnie czynniki środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność. Środowisko pracy można sklasyfikować wyróżniając obszary wiejskie, miejskie, przemysłowe oraz nadmorskie.


Podział środowisk

Jako środowisko wiejskie rozumie się obszary niezanieczyszczone, obszary położone w głębi kraju z dala od atmosfery przemysłowej lub jej oddziaływania. 

Jako obszary miejskie określa się strefy mieszkalne, handlowe lub tereny lekko uprzemysłowione bez agresywnych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, typowo występują zanieczyszczenia wynikające z ruchu drogowego (gazy spalinowe i stosowanie soli drogowej mogą powodować przyśpieszoną korozję).

Obszary przemysłowe zawierają unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia takie jak dwutlenek siarki lub gazy emitowane przez zakłady chemiczne, które mogą tworzyć potencjalnie niebezpieczne kwaśne deszcze.

Obszary nadmorskie to tereny gdzie w atmosferze może występować rozpylona przez wiatr woda morska lub jej mgiełka. Zawiera ona chlorki, które także mogą się koncentrować w skroplinach lub osadzać na powierzchni przez odparowanie wilgoci zawartej w atmosferze. Wymagania dla obszarów nadmorskich stosuje się także w przypadku bezpośredniego kontaktu solą drogową.

Należy pamiętać, że środowisko pracy może ulegać zmianie. Obszar o danej charakterystyce, w której znajduje się konstrukcja ze stali nierdzewnej może stać się bardziej lub mniej zanieczyszczony. Ponadto, w danym obszarze może występować charakterystyczny mikroklimat, który zmieni początkowe zaszeregowanie danego obszaru do jednej z kategorii. Taki specyficzny mikroklimat może występować na terenach nadbrzeżnych lub w pobliżu kominów zakładów chemicznych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstania kwaśnych dreszczów.

Należy także rozpatrzyć wprowadzenie dodatkowego podziału danego obszaru w zależności od temperatury i wilgotności środowiska. Niska temperatura oraz niska wilgotność ograniczają ryzyko wystąpienia korozji, co oznacza, że do takiego środowiska można rozpatrzyć zastosowanie gatunku o niższych własnościach. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku wysokiej wilgotności oraz temperatury.


Dobór gatunku stali nierdzewnej

W tablicy 1 przedstawiono wskazówki doboru podstawowych gatunków stali nierdzewnych. Na jej podstawie można stwierdzić, że do większości zewnętrznych zastosowań architektonicznych nadaje się gatunek (1.4301 / 1.4307), a gatunek (1.4401 / 1.4404) powinien być stosowany w przypadku wyższych wymagań korozyjnych. Należy jednak w każdym przypadku przeanalizować dodatkowe czynniki takie jak: wykończenie powierzchni, projekt konstrukcji, zastosowane metody wytwarzania, dostępność i możliwość czyszczenia powierzchni, a także wymagane własności mechaniczne uwzględniane w projekcie konstrukcji.

Analizując warunki środowiskowe obecność opadów atmosferycznych można rozpatrywać, jako zaleta dopóki nie zawierają one zanieczyszczeń, które będą redukować odporność korozyjną stali. Podobnie jest w przypadku elementów wystawionych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, które będą mieć możliwość naturalnej wentylacji powierzchni stali.

Tablica 1. Wskazówki doboru podstawowych gatunków stali nierdzewnych  

Gatunek stali
Środowisko
Wiejskie
Miejskie
Przemysłowe
Przybrzeżne
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
1.4301 (AISI 304)/ 
1.4307 (AISI 304L)
x
x
1.4401 (AISI 316)/ 
1.4404 (AISI 316L)
Gatunki wysokostopowe *
* - Gatunki wysokostopowe w kolejności rosnącej odporności korozyjnej:
1.4439 (AISI 317LMN); 1.4539 (AISI 904L); 1.4547; 1.4462 (AISI 2205)
Charakterystyczne warunki środowiska:
L – Najniższe zagrożenie korozyjne – niska wilgotność i niska temperatura
M – Typowe warunki dla danego obszaru
H – Srogie warunki atmosferyczne charakteryzujące się wysoką wilgotnością, wysoką temperaturą lub wysokim poziomem zanieczyszczeń
Ranking odporności korozyjnej:
– Prawidłowe użytkowanie, lecz gatunek prawdopodobnie przeszacowany pod względem          odporności korozyjnej oraz kosztów.
– Najlepszy wybór pod względem odporności korozyjnej oraz kosztów.
– Może być stosowany pod warunkiem, że zostanie zachowana odpowiednia dbałość o jakość             wykończenia powierzchni oraz powierzchnia będzie regularnie czyszczona.
x
– Prawdopodobieństwo wystąpienia korozji

 

 

Na odporność korozyjną stali nierdzewnych w zewnętrznych zastosowaniach architektonicznych wpływa także typ wykończenia powierzchni. Generalnie im gładsza powierzchnia – o niższej chropowatości tym wyższa odporność korozyjna stali. Nie bez znaczenie jest też prawidłowy projekt konstrukcji. W szczególności należy unikać powstawania szczelin, które będą miejscem rozwoju korozji, Należy także zastosowań odpowiednie metody obróbki i łączenia, które nie spowodują zanieczyszczenia oraz uszkodzenia powierzchni stali. Stosować elementy złącze wykonane ze stali nierdzewnych. Zalecie się także okresowe czyszczenie powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, a ich częstotliwość będzie zależna od lokalnych warunków danej konstrukcji. Jeżeli dla danej konstrukcji takie zabiegi okresowego czyszczenia są trudne do przeprowadzenia to zaleca się dobór gatunku o wyższej odporności korozyjnej.

 


Literatura:

 [1].  Stainless Steels on Architecture, Building and Construction, Nickel Development Institute