ładowanie zawartości
EN

Stal austenityczna - niemagnetyczna

01-06-2012
Proszę o informacje, który rodzaj stali austenitycznej (symbol - norma) cechuje się najmniejszą magnetycznością i/lub najsłabiej przenosi wibracje/drgania, (czyli tłumi je)?
 
Stale nierdzewne o strukturze austenitycznej są niemagnetyczne w odróżnieniu do stali o strukturze ferrytycznej, ferrytyczno - austenitycznej i martenzytycznej. Stel austenityczne wykazują przenikalność magnetyczną ok. 1, a wzrost tej wartości może być związany z występowaniem w strukturze wydzieleń fazy ferrytycznej lub martenzytycznej oraz zależy od składu chemicznego stali i warunków obróbki cieplnej oraz plastycznej. Przenikalność magnetyczna dla stali wykazujących własności magnetyczne wynosi ok. 14, gdzie dla stali o strukturze austenitycznej może osiągnąć maksymalnie 2 w wyniku powstania w strukturze pewnego udziału fazy ferromagnetycznych, czyli ferrytu lub martenzytu. Należy pamiętać, że przeróbka plastyczna na zimno stali austenitycznych może spowodować częściowe przekształcenie fazy austenitycznej w martenzyt, który jest ferromagnetyczny. Zjawisko to można wyeliminować wykonując ponowne przesycanie stali.
Spośród stali austenitycznych najniższe własności magnetyczne będą wykazywać stale o wysokim stężeniu niklu. W tym przypadku proszę skupić się na wybraniu spośród gatunków najbardziej popularnych, czyli stali austenitycznej chromowo-niklowej typu EN 1.4301/1.4307 lub jeżeli wymagana jest wyższa odporność korozyjna stali z dodatkiem molibdenu 1.4401 lub 1.4404. Stale nierdzewne są powołane w normie PN - EN 10088, a część trzecia tej normy, czyli PN - EN 10088-3 dotyczy produktów długich, czyli prętów, gdzie podany jest skład chemiczny i własności mechaniczne takich wyrobów.
Polecamy także lekturę porad eksperta dotyczący własności magnetycznych stali nierdzewnych:
Metody namagnesowania stali, która nie posiada „podatności” magnetycznej.
 
Generalnie stale nierdzewne mają dobra skłonność do tłumienia drgań, w tym także stale o strukturze austenitycznej. Jeszcze wyższe własności pod tym względem wykazują stale nierdzewne o strukturze martenzytycznej, ale te z kolei charakteryzują się własnościami magnetycznymi.