ładowanie zawartości
EN

Porównanie stali 1.4521 i 1.4404

22-07-2012

W jaki sposób brak niklu w stali 1.4521 wpływa na jej właściwości w porównaniu do 14404? Zależy mi na stali odpornej na korozję oraz środowisko agresywne.

 

Stal 1.4521 to gatunek ferrytyczny zawierający 18%Cr, 2%Mi i dodatek Ti, natomiast 1.4404 ma strukturę austenityczną i zawiera 18%Cr, 11%Ni i 2,2%Mo. Pod względem odporności na korozję wżerową, którą w sposób przybliżony można oszacować na podstawie wskaźnika PRE (wskaźnik odporności na korozje wżerową) PRE=%Cr+3,3%Mo, oba gatunki są porównywalne. Na niewielką korzyść stali 1.4404 przemawia dodatek niklu, który zwiększa pasywność i pozytywnie wpływa na odporność korozyjną, ponieważ wspomaga w zapobieganiu zjawisk korozji miejscowej (np. korozji szczelinowej). Dodatek niklu w stali 1.4404 wpływa na zmianę struktury stali z ferrytycznej na austenityczną i co się z tym wiąże na własności mechaniczne. Stal 1.4404 jako austenityczna cechuje się większą plastycznością i podatnością na kształtowanie przez obróbkę plastyczną w porównaniu do stali ferrytycznej 1.4521.

Stal ferrytyczna typu 1.4521 jest obecnie coraz częściej stosowana w zastosowaniach, gdzie do tej pory używano stali 1.4404, choć nie jest ona w stanie w pełni zastąpić jej pod względem odporności korozyjnej. Nie dotyczy to jednak odporności na korozję naprężeniową, która w odpowiednich warunkach silnie atakuje stale typu 1.4404, natomiast stal 1.4521 nie jest wrażliwa na ten typ korozji. Stal 1.4404 jako jeden z najpopularniejszych gatunków stali nierdzewnej jest powszechnie stosowana na elementy o wymaganej wysokiej odporności na korozję wżerową, a stal 1.4521 coraz częściej staje się jej tańszą alternatywą. Dobór stali nierdzewnej należy przeanalizować pod względem możliwości występowania różnych typów korozji, kształtowania, zastosowanych metod łączenia, dokładnego składu chemicznego środowiska, itd. Dlatego ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Oba gatunki w różny sposób reagują na środowiska korozyjne, a dobór odpowiedniego gatunku należy dokonać w oparciu o wszystkie istotne czynniki.