ładowanie zawartości
EN

Właściwości mechaniczne stali nierdzewnej w czasie składowanej na wolnym powietrzu

10-06-2014

Chciałbym uprzejmie zapytać czy/lub jak zmieniają się właściwości mechaniczne stali nierdzewnej w czasie, składowanej na wolnym powietrzu. Chodzi mi dokładniej o to, czy stal ta pod wpływem czynników atmosferycznych zmienia np. Rm, R02, granice plastyczności, twardość - słowem te własności, które wpływają na obróbkę mechaniczną takiego materiału.

Własności mechaniczne stali nierdzewnych w wyniku długotrwałego składowania na wolnym powietrzu mogą ulegać niewielkim zmianom i uważa się, że nie wykraczają one poza zakres własności zawartych w certyfikacie materiałowym dostarczonym z produktem. Wyjątek mogą stanowić produkty ze stali nierdzewnej zaraz po procesie stalowniczym, w których obserwuje się zjawisko podwyższonej kruchości stali spowodowane nasyceniem w wodór w procesie wytrawiania. Zjawisko występuje dla produktów stalowych zaraz po procesie stalowniczym, a jego intensywność zmniejsza się wraz z upływem czasu od procesu wytrawiania. Zjawisko kruchości wodorowej zachodzi poniżej 100°C i prowadzi do znacznego obniżenia własności mechanicznych metali (stali nierdzewnych ferrytycznych, martenzytycznych, umacnianych wydzieleniowo a w mniejszym stopniu austenitycznych i stali duplex).
Wraz z upływem czasu wodór zaabsorbowany do struktury stali uwalnia się, co obniża skłonność do pękania stali zaraz po procesie stalowniczym.

Więcej na temat kruchości wodorowej w:
Stal do pracy w atmosferze wodoru