ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna - kwasoodporna

06-10-2014

Czy gatunek 304 jest stalą kwasoodporną, wiem że pytanie jest zadane bardzo ogólnikowo, ale muszę wiedzieć co odpowiadać. Wiem, że to nazewnictwo już nie funkcjonuje, ale co odpowiadać inwestorom "starszej daty"?

W Polce w mowie potocznej używany jest często jeszcze podział stali odpornych na korozję na: nierdzewne (ferrytyczne chromowe) i  kwasoodporne (austenityczne chromowo-niklowe) zgodnie z normą PN-71/H-86020 "Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) - Gatunki". Norma ta jest już wycofana i taki podział stali nie obowiązuje. Obecnie podział stali odpornych na korozję przyjęty został za europejską normą PN-EN 10088-1 „Stale odporne na korozję - Gatunki“. Według tej normy nazwa "stal nierdzewna" obejmuje wszystkie rodzaje stali odpornych na korozję, których główną cechą jest odporność korozyjna, a więc zarówno dotychczasowe stale nierdzewne jak i stale kwasoodporne. Podział stali odpornych na korozję wg obowiązującej normy odbywa się ze względu na własności użytkowe (zastosowanie) i dzieli stale na: nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe.