ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna przewodząca magnetyzm

27-10-2014

Potrzebuję dowiedzieć się jaki jest gatunek stali nierdzewnej (rury), w której po umieszczeniu wewnątrz niej magnesów neodymowch nastąpi przyciąganie cząsteczek metalu na zewnątrz ścianki rury, a po usunięciu magnesów rura ta nie będzie namagnesowana i cząsteczki opadną na dno.

 

Do podanej aplikacji można zastosować ferrytyczne stale nierdzewne, które należą do grupy materiałów magnetycznie miękkich – ferromagnetyków. Materiały tego typu łatwo ulegają namagnesowaniu oraz rozmagnesowaniu pod wpływem zmian pola magnetycznego. Skłonność do namagnesowania ferrytycznych stali nierdzewnych jest ściśle związana z ich składem chemicznym, gdzie wzrost stężenia chromu oraz w mniejszym stopniu dodatki pierwiastków stabilizujących tytanu i niobu oraz dodatek krzemu, wpływają na zwiększenie przenikalności magnetycznej stali. Przykładowymi gatunkami ferrytycznych stali nierdzewnej jakie można zastosować do podanej aplikacji, dostępne także w formie rur, są gatunki 1.4016, 1.4510.