ładowanie zawartości
EN

Seminarium "Stale duplex - racjonalny wybór": Stal duplex - rozwój mikrostruktury, własności mechaniczne, odporność korozyjna - 9 czerwca 2010, Poznań

11-06-2010

W prezentacji scharakteryzowano stale nierdzewne typu duplex, ich skład chemiczny i oznaczenia według norm. Omówiono rozwój struktury dwufazowej ferrytyczno-austenitycznej typu duplex, obrókę cieplną oraz podstawowe własności mechaniczne i odporność korozyjną. Przedstawiono również porównanie pod względem podstawowych własności z innymi typami stali nierdzewnych.