ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna w zakładach wodociągowych

10-02-2015

Jaka stal nierdzewna jest najwłaściwsza na rurociągi wody w pompowniach pierwszego stopnia w zakładach wodociągowych?

Do budowy instalacji pompowni oraz innych elementów w zakładach wodociągowych a także oczyszczalniach ścieków stosuje się stal nierdzewną Cr-Ni minimum gatunku 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L). Większość z budowanych instalacji w takich zakładach jest wykonana z gatunku stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 oraz gatunku o wyższej odporności korozyjnej Cr-Ni-Mo typu 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L). Wybór gatunku jest zwykle podyktowany wymogami projektowymi danej konstrukcji. Dla bardziej wymagających warunków eksploatacji stosuje się gatunek stali z dodatkiem molibdenu 1.4401/1.4404. Jeżeli instalacja będzie pracować w obecności H2S i w warunkach dużej wilgotności środowiska (słabe wietrzenie powieszenia) także zaleca się stosowanie gatunku zawierającego dodatek molibdenu, czyli stali typu 1.4401/1.4404. W celu zapobiegania korozji międzykrystalicznej stali nierdzewnych, dla elementów spawanych o grubości ścianki powyżej 6 mm, zaleca stosowanie niskowęglowych odmian wymienionych gatunków, czyli 1.4307 i 1.4404 oraz gatunków z dodatkiem tytanu odpowiednio 1.4541 i 1.4571.

Podsumowując, dla większości elementów pracujących w instalacjach wodociągowych stosuje się stal nierdzewną minimum gatunku 1.4301 (AISI 304) i jej odmianę niskowęglową 1.4307 (AISI 304L), a coraz częściej dla zapewnienia większego bezpieczeństwa instalacji i dłużej bezawaryjnej eksploatacji gatunek 1.4401 i 1.4404 (AISI 316/316L).

Więcej na temat zastosowania stali nierdzewnych w różnych instalacjach wodociągowych na przykładzie oczyszczalni ścieków opisano w broszurze: Poradnik zastosowania stali nierdzewnej w oczyszczalniach ścieków.