ładowanie zawartości
EN

Stal odporna na siarczan magnezu

11-02-2015

Jakiej stali użyć aby zapewnić oporność na korozję? Medium: roztworu soli EPSOM MgSO4*7H2O o stężeniu 1,3 g/ml utrzymywanym w stałej temp 35 st. C. Do roztworu dodawany jest chlor w celu dezynfekcji (10g /24h/ 1m3). Elementy, które mają być wykonane ze stali: część ma bezpośredni, stały kontakt z roztworem - całkowite zanurzenie (sygnalizator cieczy, obudowy oświetlenia basenowego) - część jest narażona na stały kontakt z oparami, np. sprężyny gazowe.

Siarczan magnezu MgSO4 o stężeniu od 5 do 26% w całym zakresie temperatury - od pokojowej do temperatury wrzenia nie powoduje korozji stali nierdzewnych. Na korozję stali nierdzewnych w podanym środowisku będzie wpływać dodatek chloru. Dla instalacji basenowych, gdzie do dezynfekcji stosuje się chlor przyjmuje się następujące zalecenia odnośnie stosowania gatunków stali nierdzewnych, w zależności od stężenia wolnego chloru (Cl2) w wodzie:

- dla stężenia chloru w wodzie basenowej do 2,0 mg/l można stosować stal nierdzewną austenityczną Cr-Ni typu 1.4301/1.4307 (AISI 204/304L),

- dla stężenia chloru na poziomie od 2,0 do 5,0 mg/l można stosować stal nierdzewną austenityczną Cr-Ni-Mo typu 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L),

- dla stężenia chloru powyżej 5,0 mg/l zaleca się stosować bardziej stopowane stale nierdzewne, np. gatunek typu duplex 1.4462.

W instalacjach basenowych w zwykłych warunkach eksploatacji może wystąpić szokowa dawka wolnego chloru na poziomie 25-50 mg/l przez 24-48, ale nie stwierdzono, aby wpływało to na występowanie zjawisk korozyjnych stali nierdzewnych.

W przypadku chlorowania wody basenowej SANEPID wymaga, aby zawartość wolnego czynnego chloru mieściła się w przedziale 0,3–0,6 mg/l (wartość ta stanowi maksymalną ilość wolnego chloru w wodzie). Stężenie stałego chloru w wodzie powinno się mieścić natomiast w przedziale 0,2-0,3 mg/l.

 

Literatura

[1]. A.H. Tuthill, R. E. Avery, S. Lamb, G. Kobrin, Effect of Chlorine on Common Materials in Fresh Water, This article is based on CORROSION/ 98 paper no. 708, presented in San Diego, California, www.nickelinstitute.org

[2]. S. Mameng, R. Pettersson, Localised corrosion of stainless steels depending on chlorine dosage in chlorinated water, acom 3 – 2011, A corrosion management and applications engineering magazine from Outokumpu.