ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna do budowy mikrofonu

25-03-2015

Chce zbudować mikrofon wstęgowy, dlatego potrzebuje stal która dobrze będzie przewodzić "magnetyczność" (proszę mi wybaczyć kolokwializm określenia a le kompletnie nie znam się na tych terminach).

 

Do podanego zastosowania najkorzystniej będzie zastosować ferrytyczną stal nierdzewną, które wykazują wysoką przenikalność magnetyczną. Ferrytyczne stale nierdzewne należą do materiałów magnetycznie miękkich – ferromagnetycznych. To znaczy, że pod wpływem zmian pola magnetycznego można je łatwo namagnesować lub rozmagnesować. Podatność na magnesowanie ferrytycznych stali nierdzewnych zależna jest od ich składu chemicznego. Wyższe stężenie pierwiastków ferrytotwórczych (głownie chromu), dodatek pierwiastków stabilizujących (niobu i tytanu) oraz krzemu wpływają na zwiększenie przenikalności magnetycznej. Poniżej podano własności magnetyczne wybranych stali ferrytycznych. Do ww. zastosowanie można użyć innych niż podano poniżej stali ferrytycznych np. 1.4016, 1.4510, które wykazują zbliżone własności do gatunku 1.4511.

Tablica 1 Własności magnetyczne ferrytycznych stali nierdzewnych

Typ stali

Gatunek EN/ AISI

Stan obróbki cieplnej

Przenikalność magnetyczna względna mr

Koercja magnetyczna  HC, A/m

ferrytyczna

1.4511

wyżarzanie

2000

150

1.4104

1800

160

1.4749

1000

360

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

[1]. Z. Brytan, Vademecum Stali Nierdzewnej, Stowarzyszenie Stal nierdzewna, Katowice 2014.