ładowanie zawartości
EN

Udarność staliwa chromowego w ujemnych temperaturach

01-04-2015

Jaką powinien mieć udarność materiał A217 Gr CA15 podczas pracy w temperaturze -29'C. Jakie jest kryterium oceny badania za pomocą młota Charpyego?
Czego dotyczą normy ASME Section VIII Division 1 paragraf UG-84 

 

Gatunek martenzytyczny staliwa chromowego CA15 wg Normy ASTM A217 wykazuje udarność 27J w temperaturze pokojowej wg poz. lit. [1], brak jest jednak danych odnośnie udarności w temperaturze obniżonej. Ze względu na fakt, że jest to gatunek martenzytyczny w temperaturze obniżonej jego udarność będzie szybko spadać.
Gatunek Ca15 (1.4011, J91150) w normach europejskich 1.4011 GX12Cr12 dla temperatury pokojowej badania udarności KV powinien wykazywać minimum 20J wg PN-EN 10283. Ogólnie jako kryterium oceny kruchości przyjmuje się graniczną wartość 27J, poniżej tej wartości materiał określa się mianem kruchy.
Normy ASME Section VIII Division 1 paragraf UG-84 dotyczą wymagań dla zbiorników ciśnieniowych, a dokładny opis ww. wymagań można znaleźć na stronie U.S. Government Publishing Office (GPO)

 

Literatura
[1]. J.R. Davis, Stainless steels, ASM International, Metals Park, Ohio, 1994