ładowanie zawartości
EN

Spawanie stali nierdzewnej, mieszanka M26

15-05-2015

Chciałbym zapytać o wpływ użycia gazu M26 zamiast M12 dla  takiego połączenia. X2CrNiMo 17-12-2 z S355J2G3, Grubość 30. Spoina  czołowa 1/2 V. Dodam że użyte stopiwo to G 23 12 LSi a urządzenie pracuje  w środowisku wody morskiej. Generalnie rozumiem że powoduje to wypalenie

składników stopowych, zwiększenie korozji międzykrystaliczne ogólne  pogorszenie własności mechanicznych złącza. Jednak z praktycznego punktu  widzenia czy to złącze aż tak dużo traci gdy zastosujemy mieszankę M26  zamiast M12? Patrzę też na to z punktu widzenia wykonywania samego  połączenia. Mieszanką M26 dużo łatwiej się spawa. Łuska się mniej  grzeje. Stabilniejszy łuk.

Do spawania stali nierdzewnych ze stalą niestopową jak w ww. przypadku dobrze dobrano materiał dodatkowy G 23 12 LSi, natomiast zastosowana mieszanka gazów M26 charakteryzuje się zbyt wysokim udziałem dwutlenku węgla (do 25% CO2 i 3% O2) jak dla stali nierdzewnej, co niekorzystnie wpływa na odporność korozyjną złącz spawanych zwłaszcza przeznaczonych do eksploatacji w wodzie morskiej.

W przypadku spawania metodą MAG stali nierdzewnych wprowadzenie do argonu niewielkiego dodatku dwutlenku węgla lub tlenu poprawia zarówno stabilność łuku, jak i zwilżanie stopionym metalem w trakcie spawania. Udział tych gazów w stosowanym mieszankach gazów dla stali nierdzewnych nie przekracza 5% CO2 i 3% O2 - Mieszanki M1.... Z tego względu, pomimo stosowania w metodzie MAG niewielkiego dodatku gazów aktywnych (CO2, O2), ich utle­niający charakter pozostaje nieznaczny i nie wpływa negatywnie na spawalność stali nierdzewnych. Nie zaleca się natomiast spawania metodą MAG z użyciem mieszanek gazowych, w których dominują gazy aktywne (tak jak w mieszance M26), ze względu na nadmierne utlenianie chromu, manganu i krzemu oraz nawęglanie jeziorka spawalniczego, które prowadzą do znacznego obniżenia odporności korozyjnej w obrębie spoiny.