ładowanie zawartości
EN

Dokładność składania zamówienia pod względem własności mechanicznych

27-05-2015

Czy podczas składania zamówienia można sprecyzować z dużą  dokładnością właściwości mechaniczne stali nierdzewnej? np. prawidłowa  wytrzymałość na rozciąganie stali 304 jest równa 500-700N/mm2, a  interesuje nas zakres 500-550N/mm2. Czy producenci blachy / dystrybutorzy będą skłonni spełnić tak dokładne wymagania?

 

Podczas składania zamówienia (z wyjątkiem wykonania w technologii 2H) nie precyzuje się wymaganych własności mechanicznych, są one przypisane do danej formy produktu (blachy, prętów, itd.) w zależności od jego grubości i w taki sposób klasyfikowane w normie. Dla stali typu AISI 304 EN 1.4301 wg normy europejskiej PN-EN 10088-2 dla produktów zimnowalcowanych o grubości do 8,0mm wytrzymałość na rozciąganie Rm powinna się mieścić w zakresie 550-750MPa. Podany zakres wytrzymałości na rozciąganie jest związany bezpośrednio z technologią walcowania, podczas której wraz z zmniejszaniem grubości produkowanych wyrobów wzrasta ich wytrzymałość na rozciąganie, tj. produkty cieńsze będą mieć wyższe własności mechaniczne od produktów o wyższej grubości w podanym zakresie. W praktyce dla blachy zimnowalcowanej w gatunku 1.4301, w wykończeniu 2B grubości 0,5mm wytrzymałość na rozciąganie wynosi ok. 650MPa, natomiast dla stali 1.4541 (takiej jak 1.4301 z dodatkiem tytanu - AISI 321) o grubości 5,0mm wytrzymałość na rozciąganie wynosi ok. 600MPa. Podobne różnice będą występować w innych formach produktów – rurach, prętach i zastosowanych etapach ich przewarzania, np. po przesycaniu lub bez takiej obróbki cieplnej.

W uzasadnionych przypadkach można jeszcze skonsultować się bezpośrednio z producentem (hutą, pierwotnym dystrybutorem), który może umożliwić zamówienie materiału spośród wszystkich wytworzonych w danym gatunku o jak najniższych parametrach mechanicznych dla danej partii produkcji stali.

Dla austenitycznych stali nierdzewnych przerabianych plastycznie na zimno istnieje natomiast możliwość zamawiania produktów z wyższymi niż standardowe wartości własności mechanicznych, w specjalnym wykonaniu - wykończenie 2H. Produkty te są dostępne z minimalnie wymaganą wytrzymałością na rozciąganie rzędu 700MPa (stan +C700) do wytrzymałości na rozciąganie 1300MPa (stan +C1300). W tym zakresie istnieje możliwość uzgadniania stanów pośrednich wytrzymałości produktów zimnowalcowanych.

 

Literatura

[1]. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję, część 2: warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.