ładowanie zawartości
EN

Seminarium "Stale duplex - racjonalny wybór": Stale lean duplex: własności i osobliwości spawania - 9 czerwca 2010, Poznań

11-06-2010

W prezentacji scharakteryzowano skład chemiczny, własności mechaniczne, odporność korozyjną oraz obszar stosowanoa nowoczesnych stali lean duplex.

Omówiono metody oraz osobliwości spawania ww. stali. Przedstawione zostały wyniki badań własnych dotyczące własności mechanicznych oraz odporności korozyjnej złączy spawanych wykonywanych z zastosowaniem metody MAG.