ładowanie zawartości
EN

Różnice między stalami 1.4409 i 1.4404

24-06-2015

Bardzo proszę o informację dot. różnic między gat. 1.4409 i 1.4404 oraz  czy gat. 1.4409 nadaje się do pracy w wysokich temperaturach (700ºC).

 

Stal nierdzewna 1.4404 typu AISI 316L to niskowęglowy gatunek stali austenitycznej Cr-Ni-Mo ujęty w normach serii PN-EN 10088 i innych dla produktów przetwarzanych przez przeróbkę plastyczną. Gatunek 1.4409 to odmiana stali 1.4404 przeznaczona na odlewy i ujęta w normach dla staliw wytwarzanych technologią odlewania EN PN-EN 10213, PN- EN 10340, PN-EN 10283: 2010. Pod względem składu chemicznego – stężenia Cr, Ni i Mo oba gatunki podanych materiałów są tożsame i często występują jako odpowiedniki między stalą 1.4404 (AISI 316L) a staliwem 1.4409 (AISI/ASTM 316L/CF3M). Generalnie są to materiały o składzie typu AISI 316L, gdzie ze stali 1.4404 wytwarza się pręty, blachy, rury, natomiast ze staliwa 1.4409 odlewane zawory, kołnierze, itp..

 

Tablica 1. Porównanie składu chemicznego stali 1.4404 i staliwa 1.4409

Numer stali/ staliwa

Znak stali/staliwa

Skład chemiczny, %

C

 Si

Mn

 Ni

 P

 S

 Cr

 Mo

 N

 Cu

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

<   0,03

<   1

<   2

10 - 13

<   0,045

<   0,015

16,5 – 18,5

2 – 2,5

<   0,11

<   0,03

1.4409

GX2CrNiMo19-11-2

<   0,03

<   1,5

<   2

9 - 12

<   0,035

<   0,025

18,0 - 20,0

2 – 2,5

<   0,2

<   0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Stale i staliwa typu AISI 316L nadają się do pracy w temperaturze podwyższonej, generalne zalecenie odnośnie maksymalnej temperatury pracy przerywanej dla tego typu materiałów dopuszcza ich stosowanie maksymalnie do 870ºC (w atmosferze powietrza).