ładowanie zawartości
EN

Aktualizacje w normach serii PN-EN 10088-1-3 dla stali nierdzewnych

16-07-2015

Aktualizacje w normach serii PN-EN 10088-1-3 dla stali nierdzewnych

Norma PN-EN 10088-1:2014-12

Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

Zakres: podano skład chemiczny stali odpornych na korozję, podzielonych zgodnie z ich główną własnością na: stale nierdzewne, stale żaroodporne i stale żarowytrzymałe.

Główne zmiany w porównaniu do wersji z 2007 roku.

 • Dodano gatunki austenityczne:
  • 1.4615 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
  • 1.4618 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4376 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4640 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4646 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4020 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
  • 1.4378 (również w części 3 - PN-EN 10088-3)
 • Dodano gatunki ferrytyczno-austenityczne typu duplex:
  • 1.4162 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4662 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4658 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
  • 1.4482 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4062 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4669 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
 • Dodano gatunki ferrytyczne:
  • 1.4621 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4600 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4607 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4611 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4613 (również w części 2 i 3 - PN-EN 10088-2 oraz -3),
  • 1.4630 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
  • 1.4634 (również w części 2 - PN-EN 10088-2),
 • Dodano gatunki martenzytyczne:
  • 1.4150 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
 • Dodano gatunek umacniany wydzieleniowo:
  • 1.4612 (również w części 3 - PN-EN 10088-3),
 • Zmodyfikowano skład chemiczny następujących gatunków:
  • austenitycznych: 1.4371, 1.4597,
  • ferrytycznego: 1.4362.

Norma PN-EN 10088-2:2014-12

Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

Zakres: określono warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco lub na zimno blach cienkich/grubych i taśm, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

Główne zmiany w porównaniu do wersji z 2007 roku.

 • Dodano gatunki austenityczne:
  • 1.4618, 1.4376, 1.4640, 1.4646,
 • Dodano gatunki ferrytyczno-austenityczne typu duplex:
  • 1.4162, 1.4662, 1.4482, 1.4062,
 • Dodano gatunki ferrytyczne:
  • 1.4600, 1.4607, 1.4611, 1.4613, 1.4630, 1.4634,
 • Zmodyfikowano skład chemiczny następujących gatunków:
  •  austenitycznych: 1.4371, 1.4597,
  •  ferrytycznego: 1.4362.
 • Podstawowym dokumentem kontroli podczas zamawiania stali jest Atest 2.2 wg EN 10204. Jeżeli podczas zamawiania nie sprecyzowano dokumentu kontroli to materiał powinien być dostarczony z atestem 2.2.
 • Wprowadzono pojęcie strony A produktu – prime surface. Produkty w wykończeniu gorącowalcowanym lub zimnowalcowanym powinny być dostarczane, chyba że uzgodniono inaczej, z jedną powierzchnią kontrolowaną – spełniającą wymagania danego wykończenia (strona A). Powierzchnia ta powinna być oznaczona, zwykle jest to powierzchnia górna blach, taśm, formatek.
 • Wprowadzono nowe zimnowalcowane wykończenie powierzchni (2A) stali ferrytycznych, przetwarzanych w następującym procesie technologicznym: walcowanie na zimno, obróbka cieplna, trawienie rozjaśniające, walcowanie wykańczające.
 • Zmodyfikowano własności mechaniczne następujących gatunków:     
  • Austenitycznego: 1.4372,
  • Ferrytycznych: 1.4003, 1.4016,
  • Martenzytycznego: 1.4034.

Norma PN-EN 10088-3:2015-01

Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

Zakres: określono warunki techniczne dostawy półwyrobów, walcowanych na gorąco lub na zimno prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

 • Określenie „ogólne przeznaczenie” zawiera również zastosowanie stali nierdzewnej do kontaktu z żywnością.
 • Normy nie stosuje się do elementów wytwarzanych przez dalsze przetwarzanie danej formy produktu, które zmienia ich jakościową charakterystykę w wyniku takiej dalszej obróbki.
 • Norma określa zestaw danych, jaki musi być określony w zamówieniu produktu, aby było one zgodne z normą, np. pożądaną ilość, postać produktu (np. pręty okrągłe, pręty kwadratowe lub walcówka), czy wymagana jest kontrola, oznakowanie produktu.

Główne zmiany w porównaniu do wersji z 2007 roku.

 • Dodano gatunki austenityczne:
  • 1.4615, 1.4646, 1.4020, 1.4378,
 • Dodano gatunki ferrytyczno-austenityczne typu duplex:
  • 1.4162, 1.4662, 1.4482, 1.4062, 1.4669,
 • Dodano gatunki ferrytyczne:
  • 1.4611, 1.4621, 1.4613,
 • Dodano gatunek martenzytyczny:
  • 1.4150,
 • Dodano gatunek umacniany wydzieleniowo:
  • 1.4612.
 • Podstawowym dokumentem kontroli podczas zamawiania stali jest Atest 2.2 wg EN 10204.
 • Zmodyfikowano własności mechaniczne następujących gatunków:  
  • Austenitycznych: 1.4305, 1.4529, 1.4378, 1.4020, 1.4597, 1.4372,
  • Ferrytyczno-austenitycznych typu duplex: 1.4062, 1.4162, 1.4482, 1.4662, 1.4507, 1.4362,
  • Martenzytycznego: 1.4028, 1.4122, 1.4057, 1.4313,
  • Umacnianego wydzieleniowo: 1.4606.