ładowanie zawartości
EN

Korozja na powierzchni balustrad ze stali 1.4301

12-11-2015

Mam problem z korozją balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301( zgodnie z oświadczeniem wykonawcy). Balustrady na całej powierzchni zaczęły korodować, pojawiły się na nich rdzawe plamy. Jak należy postępować, żeby usunąć ślady korozji i przywrócić balustrady do początkowego wyglądu ? Co może być przyczyną pojawienia się rdzy? Niewłaściwe postepowanie ze stalą w fazie wykonawstwa, czy bardziej prawdopodobna jest niewłaściwa konserwacja?  Rdzę na balustradach zaobserwowano pół roku po montażu.

 

Wystąpienie rdzawych przebarwień na powierzchni stali nierdzewnej – balustrad może być spowodowane kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich jest nieprawidłowa obróbka powierzchni w trakcie montażu, instalacji związana z zastosowaniem narzędzi zanieczyszczonych cząstkami żelaza, stali węglowych, które zostały wbite w powierzchnię i uległy przyspieszonej korozji pod wpływem kontaktu z elektrolitem (wilgoć, deszcz). Tego typu defekty zdarzają się niedoświadczonym wykonawcom elementów ze stali nierdzewnych, którzy nie mają świadomości stosowania odrębnych narzędzi do obróbki stali nierdzewnych i stali węglowych. W tym przypadku oznaki korozji pojawiają się w miejscach prowadzenia obróbki powierzchniowej szlifowania, np. wokół połączeń spawanych lub nawet na całej powierzchni równomiernie, gdy obróbka dotyczyła całego elementu.

Drugim czynnikiem powodującym korozję stali nierdzewnej w warunkach eksploatacji może być niewielka odległość od źródła chlorków niszczących warstwę pasywna, odpowiedzialna za zachowanie odporności korozyjnej stali. Ten przypadek ma miejsce podczas zastosowania gatunku stali Cr-Ni (1.4301) w zbyt małej odległości od zbiorników morskich (w strefie przybrzeżnej) lub miejscach stosowania soli drogowej oraz dodatkowo przy braku lub ograniczonej konserwacji – czyszczeniu powierzchni elementów. W tym przypadku oznaki korozji pojawiają się miejscowo w obszarach najbardziej narażonych na oddziaływanie chlorków.

Trzecim czynnikiem korozji miejscowej balustrad ze stali nierdzewnej może być ich zastosowanie w zbyt agresywnych warunkach otoczenia przy jednoczesnym braku regularnej konserwacji powierzchni i zastosowaniu zbyt grubego szlifu wykończenia powierzchni. Połączenie tych czynników może doprowadzić do przyspieszonej korozji elementów balustrad. Dla silnie zanieczyszczonych obszarów miejskich i przemysłowych zaleca się stosowanie gatunków Cr-Ni-Mo oraz przestrzeganie cyklicznego mycia powierzchni elementów.

Czwartym czynnikiem wywołującym korozję stali nierdzewnych może być niedostateczne zmywanie ich powierzchni w sposób naturalny (przez deszcz) – elementy znajdujące się pod zadaszeniem wymagają częstszej konserwacji powierzchni. Nagromadzenie się na powierzchni stali nierdzewnej osadów atmosferycznych, bogatych w cząstki stałe żelaza, pył, itd. przy jednoczesnym braku konserwacji powierzchni może z czasem doprowadzić do jej przebarwień – początkowo szarych a z czasem także brunatno-brązowych wynikających z postępujących zjawisk korozyjnych.

W celu przywrócenia estetycznego wyglądu powierzchni stali nierdzewnych można zastosować obróbkę chemiczną stali polegająca na wytrawianiu i pasywacji powierzchni. W zależności od stopnia skorodowania powierzchni dostępnych jest wiele środków chemicznych o zróżnicowanym działaniu do użytku w formie cieczy do natrysku lub zanurzenia w kąpieli [1]. Prawidłowe zastosowanie opisanych środków wymaga konsultacji z dostawcami środków do wtrawiania i pasywacji stali nierdzewnych, którzy doradzą użycie określonego środka chemicznego do danego zastosowania.

Należy mieć na względzie, że rozwinięte wżery korozyjne mogą pozostawić na powierzchni stali nierdzewnej widoczne wgłębienia, co może spowodować konieczność zastosowania szlifowania powierzchni dla przywrócenia jej jednolitego wyglądu zewnętrznego.

 

 

Literatura

[1]. Katalog produktów i usług, Chimimeca Polska Sp z o.o., www.chimimeca.pl