ładowanie zawartości
EN

Seminarium "Stale duplex - racjonalny wybór": Pierwszy w Polsce zbiornik ze stali typu duplex wyprodukowany przy zastosowaniu metody rulonowej - 9 czerwca 2010, Poznań

11-06-2010

W prezentacji przedstawiono projekt polegający na wytworzeniu konstrukcji zbiorników wielkogabarytowych przy użyciu innowacyjnej technologii LDX.  Najistotniejszą nowością ww. technologii było zastosowanie stali duplex (LDX 2101) w miejsce konwencjonalnych typów stali nierdzewnych.

Zostanie również omówione wdrażanie nowej technologii w firmie SINKOS oraz jej wpływ na efektywność.