ładowanie zawartości
EN

Udarność stali kwasoodpornej

01-12-2015

Dzień dobry... zauważyłem, że tutaj w zakładce własności mechaniczne nie ma punktu "udarność". W większości dostępnych mi atestów 3.1 dla blach nie ma podanych wyników KV. Czy są normy odniesienia w tym zakresie? Od jakiej grubości się bada udarność, w jakiej temperaturze , ile powinno być? interesuje mnie to dla gat. 1.4301, 1.4318.

 

 

Udarność - energia łamania stali nierdzewnych jest podawana we własnościach mechanicznych danego gatunku stali, np. dla produktów płaskich opisanych norma PN-EN 10088-2:2014 w Tablicy 7 ww. normy znajduje się określenie energii łamania (ISO-V) KV2 dla grubości produktów > 10 mm z podaniem kierunku pobierania próbek (wzdłużnego i poprzecznego). Energię łamania bada się metodą Charpy’ego na próbkach z karbem V, gdzie wielkość próbki to 10x10x55mm (standardowy wymiar próbek do badań udarności). W normie podaje się wymagania dla minimalnej wartości energii łamania jaką powinien wykazywać dany gatunek stali. Dla wszystkich gatunków austenitycznych stali nierdzewnych z wyjątkiem 1.4318, na przykład gatunków stali: 1.4307, 1.4301, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4572 w kierunku wzdłużnym energia łamania musi wynosić co najmniej 100J, natomiast w kierunku poprzecznym minimum 60J. Dla gatunku 1.4318 wymagania te są niższe, 90 i 60J odpowiednio w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Zwykle badanie udarności odbywa się dla temperatury pokojowej (RT - 20oC) oraz w temperaturze obniżonej (-196°C) w zależności od wymagań normy, np. dla wyrobów płaskich przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe wg PN-EN 10028-7 podaje wymóg energii łamania dla próbek poprzecznych w -196°C, która także musi być wyższa od 60J. Norma PN-EN 10028-7 w załączniku F podaje dane dotyczące własności mechanicznych stali austenitycznych w niskich temperaturach (-80, -150, -196°C), podając umowną granicą plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie po zerwaniu.

 

Literatura

[1]. PN-EN 10088-2:2014-12, Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

[2]. PN-EN 10028-7, Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 7: Stale odporne na korozję