ładowanie zawartości
EN

Stal nierdzewna w kontakcie z żywnością

14-03-2016

Stal nierdzewna w kontakcie z żywnością. Skąd można zdobyć informację, które gatunki stali nierdzewnej mogą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną w poszczególnych krajach.

 

W Europie obowiązuje ramowe rozporządzenie (EC) 1935/2004, które wyraźnie wymaga, aby „materiały mające kontakt z żywnością były bezpieczne. Nie mogą one uwalniać swoich składników do żywności w ilościach, które mogą narazić ludzkie zdrowie, a także zmieniać w sposób niedopuszczalny składu żywności oraz pogarszać jej smaku i zapachu”.

Gatunki stali nierdzewnych zalecane do kontaktu z woda pitna są wymienione w europejskiej nomie PN-EN 10312 – „Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy” w załączniku A. Norma wymienia gatunki ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne typu duplex.

Gatunki ferrytyczne: 1.4510, 1.4511, 1.4521.

Gatunki austenityczne: 1.4307, 1.4306, 1.4301, 1.4541, 1.4404, 1.4401, 1.4571, 1.4432, 1.4436, 1.4435, 1.4439, 1.4539, 1.4547, 1.4529.

Gatunki ferrytyczno-austenityczne typu duplex: 1.4362, 1.4462.

Wymienione gatunki dotyczą opisanej ww. normą formy produktu, co nie wyklucza możliwości zastosowania innych gatunków stali nierdzewnych do kontaktu z żywności jeżeli tylko spełnią one wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu uwalniania metali ciężkich podczas kontaktu z żywnością. Dotyczy to na przykład stali lean duplex 1.4062 dla której producent deklaruje zgodność z wymogami rozporządzenia Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W stanach zjednoczonych wymagania dla stali nierdzewnych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną są zawarte w dokumencie: ANSI/NSF Standard #61“Drinking Water System Components -Health Effects”, gdzie w załączniku C wymienia się akceptowalne gatunki stali nierdzewnych.

Do kontaktu z żywnością dopuszcza się na podstawie normy ANSI/NSF 51 – „Food Equipment Materials” stale austenityczne serii AISI 200 (stale chromowo- manganowe), stale serii AISI 300 (stale chromowo-niklowe, chromowo-niklowo-molibdenowe) oraz stale serii AISI 400 (stale ferrytyczne i martenzytyczne). Zastrzega się, aby do kontaktu z żywnością stosować gatunki zawierające co najmniej 16%Cr. Gatunki zawierające poniżej 16% chromu mogą być jednak stosowane na sztućce, ostrza tnące i podobne elementy o wymaganej wysokiej twardości.

 

Inne źródła:

Europejskie "tak" dla kontaktu stali nierdzewnej z żywnością

Zastosowanie stali odpornej na korozję w przemyśle spożywczym

Stal nierdzewna do kontaktu z żywnością

 

Literatura

[1]. PN-EN 10312 – „Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy”

[2]. ANSI/NSF Standard #61“Drinking Water System Components -Health Effects”

[3]. ANSI/NSF 51 – „Food Equipment Materials”