ładowanie zawartości
EN

Kontakt stali 1.4021 z innymi stalami węglowymi

30-03-2016

Czy stal nierdzewna 1.4021 podczas procesu technologicznego musi być transportowana, obrabiana w specjalnych warunkach tzn. nie może mieć kontaktu chwilowego ze stalą węglową (uderzenia, stoły metalowe),narzędziami do obróbki skrawaniem stali węglowej i żeliw. Chodzi o artykuł o korozji bimetalicznej gdzie jest opisane połącznie stałe.

Stale nierdzewne podczas przetwarzania nie powinny mieć kontaktu z innymi materiałami metolowymi (stalami niestopowymi, stalami niskostopowymi - tzw. stalami czarnymi). Kontakt stali nierdzewnej jako materiału bardziej szlachetnego (katodowego) z materiałem mniej szlachetnym (anodowym) będzie powodować przyspieszoną korozję tego drugiego. Zakaz kontaktu stali nierdzewnej z innymi stalami niestopowymi jest zwykle związany z możliwością zanieczyszczenia powierzchni stali nierdzewnej cząstkami stali czarnych, które w obecności elektrolitu (wody deszczowej, wilgoci z powietrza, itd.) ulegną przyspieszonej korozji i zanieczyszczą rdzawymi przebarwieniami stal nierdzewną. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce w przypadku szlifowania stali czarnych w sąsiedztwie stali nierdzewnych i osadzaniem się pyłu ze szlifowania ich powierzchni. Kolejne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni stali nierdzewnych może być związane z zastosowaniem tych samach narzędzi do obróbki stali czarnej i nierdzewnej, głównie szczotek do usuwania żużla po spawaniu oraz tarcz szlifierskich uprzednio użytych do szlifowania stali czarnych. W takich sytuacjach wymaga się wyraźnego rozdzielenia narzędzi przeznaczonych do obróbki stali nierdzewnych i innych stali niestopowych.  Zanieczyszczenie powierzchni stali nierdzewnej może także wynikać z zarysowania przez elementy stalowe podnośników, półek do składowania, taśm do pakowania itp. W przypadku skrawania narzędzia dedykowane do obróbki stali nierdzewnych wykonane są z pokrywanych powłokami PVD węglików spiekanych lub materiałów ceramicznych i cermetalowych. W tym przypadku powierzchnia stali nierdzewnej po obróbce powinna być oczyszczona ale brak jest niebezpieczeństwa wywołania zjawisk korozji po takim kontakcie.

Jeżeli stal nierdzewna na etapie przetwarzanie zostanie zanieczyszczona cząstkami stali czarnych jej powierzchnia powinna być wytrawiona i spasywowana użyciem dedykowanych środków chemicznych. W trakcie wytrawiania rozpuszczona zostanie warstwa wierzchnia stali wraz z zbitymi w nią cząstkami zanieczyszczeń, natomiast w trakcie pasywacji odbudowana zostanie warstwa pasywna tlenków chromu.

 

Literatura

[1]. Z. Brytan, Vademecum Stali Nierdzewnej, SSN 2014, www. stalenierdzewne.pl