ładowanie zawartości
EN

Wyżarzanie stali ferrytycznych (1.4016 lub 1.4105) po obróbce skrawaniem

11-05-2016

Czy zasadne jest wyżarzanie stali ferrytycznych (1.4016 lub 1.4105) w celu poprawienia własności magnetycznych po obróbce skrawaniem?. Detale są bardzo małe ich średnica na gotowo wynosi około 3,0mm, materiał wyjściowy pręt 5,0mm. Operację wyżarzania w celu poprawienia własności magnetycznych po cięciu przeprowadza się np. w blachach transformatorowych itp.

Ferrytyczne stale nierdzewne należą do materiałów magnetycznie miękkich – ferromagnetycznych. To znaczy, że pod wpływem zmian pola magnetycznego można je łatwo namagnesować lub rozmagnesować. Podatność na magnesowanie ferrytycznych stali ferrytotwórczych (głownie chromu), dodatek pierwiastków stabilizujących (niobu i tytanu) oraz krzemu wpływają na zwiększenie nierdzewnych zależna jest od ich składu chemicznego. Wyższe stężenie pierwiastków przenikalności magnetycznej.

Wyżarzanie stali ferrytycznej po obróbce skrawaniem wpłynie na polepszenie magnetycznie miękkich własności materiału. Wyżarzanie dla poprawy własności magnetycznych (np. dla stali 1.4105 / AISI 430F) można wykonać w zakresie temperatury 790-845°C przez 2 godziny wraz z chłodzeniem 50°C/h do temperatury 430°C (zaleca się atmosferę ochronną lub próżnię dla uniknięcia utleniania) a następnie chłodzenie na powietrzu.

Literatura

[1]. Z. Brytan, Vademecum Stali Nierdzewnej, Stowarzyszenie Stal nierdzewna, Katowice 2014.

[2]. Technical Datasheet, Carpenter Stainless Type 430F Solenoid Quality, cartech.ides.com