ładowanie zawartości
EN

Stale nierdzewne dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym

20-09-2016

Proszę o informację dotyczącą stali nierdzewnych dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym. Który typ stali nierdzewnej jest dopuszczony do stosowania w spożywce i czy jest to potwierdzone jakimkolwiek certyfikatem?

 

W temacie dopuszczenia stali nierdzewnych do kontaktu z pożywieniem obowiązek potwierdzenia, że dany wyrób nadaje się do takiego kontaktu obowiązek spoczywa na końcowym wytwórcy. Czyli producent danego wyrobu (gotowego produktu ze stali) zgłasza się do PZH (Państwowy Zakład Higieny) o potwierdzenie, że jego produkt nie stwarza zagrożenia w kontakcie z produktami spożywczymi. Konieczność posiadania świadectw jakości zdrowotnej wydawanej przez PZH dotyczy gotowego wyrobu nie samych materiałów zastosowanych do jego budowy (blach, rur, itd.).
Ogólnie stale nierdzewne jako grupa stali odpornych na korozje są w całości dopuszczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną, ale ostateczna ocena danego produktu odbywa się na podstawie znanych warunków użytkowania (temperatura, czas kontaktu, rodzaj środka spożywczego) a to z kolei wpływa na wybór konkretnego gatunku stali nierdzewnej do danych warunków pracy. Poszczególne gatunki wymiania się w normach produktów np. rury w PN-EN 10357  .
W temacie atestacji wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej przez PZH wydano oświadczenie:
Stanowisko PZH w sprawie atestacji wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej