ładowanie zawartości
EN

Korelacja między własnościami mechanicznymi stali nierdzewnych

02-02-2017

Dla stali, w tym stali nierdzewnym występuje zależność między twardością materiału a jego wytrzymałością na rozciąganie (Rm). Oznacza to, że na podstawie twardości, którą dość łatwo i szybko można sprawdzić jest możliwe oszacowanie poziomu wytrzymałości na rozciąganie i umownej granicy plastyczności.

Ogólna zależność między twardością i wytrzymałością stali opracowano na bazie twardości Brinella (HB), gdzie wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa) można wyznaczyć z poniższego wzoru:

Rm (MPa) = 3,55 x HB, dla HB <= 175 lub

Rm (MPa) = 3,38 x HB, dla HB > 175.

Korelacji twardości i wytrzymałości można także dokonań na bazie twardości Rockwella (HRB). Poniższy wykres przedstawia orientacyjną zależność twardości Rockwella (HRB) do wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa). Należy pamiętać, że przedstawione dane są orientacyjne.

Rys. 1. Zależność między twardością Rockwella HRB a wytrzymałością na rozciąganie Rm.

 

Podobna zależność występuje między twardością a granicą plastyczności Rp0,2. W zależności od struktury stali nierdzewnej (austenitycznej, ferrytycznej) i wynikającej z niej specyfiki przejścia z zakresu odkształcenia sprężystego do odkształcenia plastycznego dla stali austenitycznych i ferrytycznych korelacja między twardością materiału i jego umowną granicą plastyczności (Rp0.2) są rózne (rys. 2).

Rys. 2. Zależność między twardością Rockwella HRB a umowną granicą plastyczności Rp0,2 dla stali austenitycznych i ferrytycznych.

Tablice do konwercji różnych skal twardości i wytrzymałości na rozciąganie dostępne są w różnych normach, w tym w normie ISO/TR 10108, BS 860, ASTM E140 oraz PN-EN ISO 18265: