ładowanie zawartości
EN

Seminarium pt. Osiągnięcia Stali Nierdzewnych w Instalacjach Wodnych: Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Stan obecny, cele, perspektywy. - 15 czerwca 2011, Poznań

11-06-2011

W prezentacji przedstawiono główne charakterystyki branży, zmiany w latach ubiegłych oraz zachodzące trendy. Poruszono kwestie inwestycji realizowanych w branży, ich zakresu, sposobu finansowania, wymagań prawnych.