ładowanie zawartości
EN

Korozja rur nierdzewnych z gatunku 304

10-04-2017

Mam pytanie dotyczące korozji rur nierdzewnych z gatunku 304. Rury transportują duże ilości zwykłej wody pitnej o małej zawartości chloru a mimo to woda drąży w ściankach rur tunele (podobnie jak kornik w drzewie), co jest tego przyczyną?

 

Korozja stali nierdzewnej w środowisku wodnym może być spowodowana kilkoma czynnikami. Pierwszy z nich dotyczy przypadku stagnacji medium w instalacji. Wszędzie tam, gdzie woda niema przepływu dochodzi do zalegania osadów a pod nimi nawet przy małym stężeniu chlorków może rozwijać się korozja szczelinowa i wżerowa. Dotyczy to instalacji, w których woda zalega przed dłuższy czas. Z tego względu lepsze są warunki, gdy woda płynie, co zabezpiecza przed tworzeniem się osadów, zwiększa też skłonność do samoistnej naprawy warstwy tlenków na powierzchni stali. Zjawiska korozji wżerowej i szczelinowej mogą objawiać się drobnymi punktowymi wżerami, które rozprzestrzeniają się w głąb materiału doprowadzając do całkowitej perforacji elementu. Przyczyna zawsze leży w warunkach eksploatacyjnych, które uniemożliwiają odbudowę warstwy pasywnej na stali nierdzewnej lub jest ona uwrażliwiona np. w wyniku spawania i pozostawionych na powierzchni kolorowych przebarwień. Niedostateczne oczyszczenie złącz spawanych bywa jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju zjawisk korozyjnych na stalach nierdzewnych.

Kolejny istotny czynnik w instalacjach wodnych to charakter przepływu, jeżeli jest on turbulentny może dochodzić do zjawiska kawitacji. Powstające w wyniku kawitacji pęcherze gazowe gwałtownie implodują tworząc fale uderzeniową, która powoduje niszczenie warstwy wierzchniej materiału. Dochodzi wtedy do erozji kawitacyjnej, czyli mechanicznego niszczenia materiału wskutek implozji pęcherzyków kawitacyjnych w pobliżu lub bezpośrednio na powierzchni ścian, co prowadzi do powstaniu ubytku materiału. Takie uszkodzenia mają raczej charakter miejscowy i występują na większej powierzchni, w miejscach instalacji, gdzie dochodzi do kawitacji.

 

Więcej na temat korozji stali nierdzewnych w środowiskach wodnych w publikacjach:

 

Poradnik zastosowania stali nierdzewnej w oczyszczalniach ścieków

Praca ze stalą nierdzewną

Czynniki wpływające na korozję stali nierdzewnych w systemach rozprowadzania i magazynowania wody

Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania ścieków