ładowanie zawartości
EN

Seminarium pt. Osiągnięcia Stali Nierdzewnych w Instalacjach Wodnych: Zastosowanie stali nierdzewnych w obiektach gospodarki wodno-ściekowej - 15 czerwca 2011, Poznań

20-06-2011

W prezentacji omówiono realizacje rurociągowych instalacji ze stali austenitycznych, wykonane przez MEKRO Sp. z o.o. w ramach Modernizacji Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie, Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek" oraz Biologicznej oczyszczalni ścieków w Mondi Packaging Paper Świecie S.A.. Przedstawione zostały także inne produkty ze stali kwasoodpornych wykonywane przez MEKRO Sp. z o.o.