ładowanie zawartości
EN

Instalacja c.o. stal nierdzewna i stal czarna a korozja galwaniczna

29-07-2021

Projektowany kocioł kondensacyjny łącze ze starą instalacją c.o. grzejnikową grawitacyjną z rur stalowych czarnych z naczyniem wzbiorczym otwartym poprzez wymiennik ze stali kwasoodpornej lutowanej miedzią. Przed wymiennikiem filtroodmulnik. Co zrobić, aby nie zachodziła korozja istniejącej instalacji? Zmienić wymiennik i filtr? Czy wystarczy zmniejszyć zawartość tlenu w instalacji (wymiana naczynia wzbiorczego na przeponowe)?

W tematyce korozji galwanicznej stali nierdzewnych w połączeniu z innymi metalami polecam:

Kontakt stali nierdzewnej z innymi materiałami metalowymi

oraz: Stainless Steel in Waters: Galvanic Corrosion and its Prevention

tu wskazówki od Vaillant Love your boiler, love your system.

Generalnie niebezpieczeństwo korozji galwanicznej stali czarnej w wyniku kontaktu ze stalą nierdzewną w takiej instalacji będzie niskie, ponieważ woda wodociągowa jest słabym elektrolitem, ale ryzyko zawsze istnieje zwłaszcza w obszarze styku różnych metali.

Korozja galwaniczna w instalacjach grzewczych może wystąpić na styku łączonych materiałów - stal nierdzewna/stal czarna a nawet bardziej stal nierdzewna/stopy miedzi.

W podanych publikacjach podano metody zabezpieczenia, a w tym przypadku można zastosować połączenia instalacji w sposób zapewniający izolację elektryczną między łączonymi metalami (złącza dielektryczne - złączka z wkładką z tworzywa sztucznego). Coś takiego zleca się w przypadku łączenia zbiorników c.w.u w instalacjach miedzianych (opisane np. tutaj https://galmet.com.pl/pl/aktualnosci/dielectric-protection-dodatkowe-zabezpieczenie-antykorozyjne-w-zbiornikach). Takie rozwiązanie sprawdzi się też w przypadku instalacji c.o. wykonanych ze stali czarnej i jej innych elementów ze stali nierdzewnej. Jeżeli elementy łączone są przez kołnierze to podkładka gumowa odizoluje powierzchnię styku. Do łączenia stali nierdzewnej zawsze należy używać elementów złącznych (śrub) również ze stali nierdzewnej, a także zabezpieczyć ich powierzchnię styku (podkładka i tulejka na gwint, np.: https://www.euroguarco.com/guar-finiti/flange-insulation-sets/). Izolacja elektryczna różnych materiałów jest zawsze najskuteczniejsza, ponieważ eliminujemy styk metali o różnym potencjale więc i możliwość powstania ogniwa korozyjnego.

Kolejna metoda to inhibitory korozji, które zobojętniają i zwiększają zasadowość wody w instalacji co znacznie ogranicza procesy korozji na styku różnych materiałów.

Niezwykle istotne jest zawsze dokładne oczyszczenie całości instalacji z możliwych zanieczyszczeń, opiłków, resztek lutu.

W opisanym przypadku występuje lut miedziany, który w układzie ze stalą nierdzewną i czarną będzie najbardziej anodowym materiałem i to na nim może skupić się korozja. Warto zapytać producenta jaką technikę zabezpieczenia przed korozją stosuje w tym przypadku, prawdopodobnie będzie anoda protektorowa (magnezowa, która jako jeszcze bardziej anodowy materiału skupi na sobie korozję i w taki sposób zabezpieczy cały układ).

Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w zbiornikach c.w.u, których płaszcz jest ze stali nierdzewnej, natomiast wężownica z miedzi. W takim przypadku bez dodatkowej ochrony (anoda protektorowa z magnezu) szybko skorodowałaby wężownica miedziana. Dlatego zbiornik posiada anodę, która będzie się z czasem zużywać i tak chroni wężownicę miedzianą.

Zalecam podpytać producenta wymiennika jakie są ich zabezpieczenia antykorozyjne w wymienniku, bo może okazać się, że takowe rozwiązanie jest już w samym urządzeniu. Wtedy zalecam wykonanie połączeń między instalacją ze stali węglowe i nierdzewnej w sposób eliminujący styk obu metali lub stosowanie inhibitora korozji.