ładowanie zawartości
EN

Sterylizacja powierzchni stali nierdzewnej – uwaga na środki czyszczące z dodatkiem chloru

16-06-2020

Sterylizacja powierzchni stali nierdzewnej – uwaga na środki czyszczące z dodatkiem chloru

Pojawienie się pandemii korona wirusa COVID 19 od marca 2020 r. spowodowało wiele zmian w stylu życia jak i podstawowej aktywności zawodowej każdego z nas. Należy nauczyć się żyć w nowych uwarunkowaniach higienicznych. Warto przypomnieć, że jedną z własności stali nierdzewnej jest minimalne zatrzymywanie na powierzchni drobnoustrojów, co obecnie stanowi bardzo dużym atut tego materiału. Im niższa chropowatość powierzchni, tym mniejsza retencja bakterii, dzięki czemu powierzchnie ze stali nierdzewnej mogą osiągnąć minimalne zatrzymywanie wirusów. Z tego względu wraz z łatwością czyszczenia stal nierdzewna jest materiałem higienicznym.

W ciągu ostatnich miesięcy wdrożono liczne metody dezynfekcji dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i uniknięcia wysokiego wskaźnika początkowych infekcji spowodowanej pandemią. Podstawową metodą przeciwdziałania COVID 19 stało się mycie rąk i powierzchni wodą z mydłem a także stosowanie roztworów wodno-alkoholowych, co wynika z łatwości ich użycia.

Wraz z powyższymi metodami czyszczenia dla dezynfekcji dużych powierzchni rozprzestrzeniły się także środki czyszczące z dodatkiem chloru. Bardzo niskie stężenie podchlorynu, kwasu podchlorawego jest wystarczające do eliminacji wirusa i nie musi stanowić problemu dla stali nierdzewnej. Jednak ze względu na brak wiedzy o zastosowanych proporcjach w dostępnych środkach zaleca się ich rozważne użytkowanie i stosowanie jedynie dedykowanych – wyraźnie oznaczonych produktów dla stali nierdzennych oraz metod czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta. Pozwoli to zachować wysoką jakość powierzchni stali nierdzewnej bez nieumyślnego wywołania efektów korozji w wyniku oddziaływania związków chloru.

Zastosowanie roztworów dezynfekujących w bardzo krótkim czasie umożliwia usunięcie wirusów z powierzchni. Szacuje się, że wystarczy ok 10 minut kontaktu z powierzchnią, aby zapewnić higieniczną wolną od retencji mikroorganizmów powierzchnię. Stosowanie produktów dezynfekujących do czyszczenia dużych powierzchni polega na ich równomiernym rozpyleniu. Z tego względu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni ze stali nierdzewnej zaleca się ich mycie wodą pod ciśnieniem po 15 minutach oddziaływania. Dotyczy to również elementów użytkowanych w warunkach zewnętrznych (barierki, klamki, inne elementy architektury), które również należy spłukać wodą, aby uzyskać całkowitą eliminację produktu dezynfekującego. Jeżeli środki czyszczące, dezynfekujące zawierają dodatki chloru (podchloryny, wybielacz) to za każdym razem konieczne jest dokładne spłukanie powierzchni wodą. Pozostawienie takich środków na powierzchni stali na dłuższy czas może wywołać kosmetyczny efekt korozji stali i doprowadzić do konieczności jej naprawy przez szlifowanie.

Podsumowując, stal nierdzewna jest jedną z najlepszych opcji wyboru materiałowego dla nowych i istniejących aplikacji w obecnej sytuacji epidemicznej wywołanej przez COVID19, oferując łatwe do czyszczenia i higieniczne powierzchnie wraz z bezpieczeństwem kontaktu z takimi elementami.

Czyszcząc i dezynfekując stal nierdzewną należy upewnić się, że dany środek jest dla niej dedykowany i zawiera opis zalecanej procedury czyszczenia. W przypadku wątpliwości powierzchnie po kontakcie ze środkiem chemicznym należy intensywnie spłukać wodą i zmyć pozostałości związków – chloru, które mogą wywołać ich korozję.