ładowanie zawartości
EN

Fundacja Dialogu Technologicznego nowym partnerem SSN

25-03-2019

Do grona partnerów naszego stowarzyszenia dołącza kolejny podmiot. Tym razem jest to instytucja związana ze światem nauki oraz ze sporym doświadczeniem w dziedzinie badań i rozwoju. 

Celem Fundacji Dialogu Technologicznego jest stworzenie środowiska przedsiębiorstw i jednostek badawczych (przedsiębiorców i naukowców) wspierających się w korzystnej dla obu grup komercjalizacji technologii. Władze Fundacji dostrzegają trzy główne kierunki działań dla sektora badań i rozwoju tak w instytutach naukowych, jak i w przemyśle:

  • Intensyfikacja kontaktów międzynarodowych – wspieranie działań instytucji i osób fizycznych w aktywnym udziale w kształtowaniu polityki gospodarczej i innowacyjności w instytucjach Unii Europejskiej.
  • Konsolidacja sektora B+R (np. Sieć Badawcza: Łukasiewicz) – wspieranie poczynań zmierzających do identyfikacji centrów kompetencji wśród polskich jednostek badawczych i pozyskiwaniu kompetencji komplementarnych wśród partnerów zagranicznych.
  • Nieustanne doskonalenie kadr zarządzających sektorem B+R – popieranie działań tworzących podwaliny pod nowoczesną akademię zarządzania szkolącą obecne i przyszłe kadry zarządzające sektorem B+R na najwyższym światowym poziomie.

Wyzwania, które Fundacja sobie postawiła pozwoliły na zaangażowanie wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem w takich obszarach, jak prowadzenie prac badawczych, wycena i ochrona praw własności intelektualnej, finanse, marketing i koordynacja projektów międzynarodowych zarówno komercyjnych, jak i finansowanych przez fundusze H2020. Fundator Fundacji, p. Leo Turno koordynował projekty B+R finansowane przez:

  • NCBiR („Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych”, POIG.02.03.02-00-022/09, jako koordynator projektu),
  • Horyzont 2020 ("Phobic2ICE", Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft, #690819 jako koordynator projektu)
  • Partnerzy projektu - Kanada: Pratt&Whitney Canada, Plasmionique, Concordia University, Politechnique Montreal; Hiszpania: INTA (National Institute of Aerospace Technology), CSIC (The Spanish National Research Council); Niemcy: Airbus; Polska: Technology Partners; Włochy: Dema Aeronautics
  • Horyzont 2020 (ACTTiVAte, "PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains", #691473, jako koordynator pakietu zadaniowego) 
  • Partnerzy projektu - Belgia (EBN Innovation Network); Hiszpania: Madrid Aerospace Cluster, F. Parque Tecnológico de la Salud, Fundación Tecnova, IESE Business School, Analistas Financieros Internacionales; Holandia: Wageningen Research, OOST NL, AgriFood Capital; Irlandia (Dublin City University); Polska: Technology Partners; Portugalia: Inegi;
  • MNiSW (program DIALOG, "Zwiększenie uczestnictwa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE"), 
  • Partnerzy projektu - Finlandia: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd; Hiszpania: Tecnalia Corporation

Osobą reprezentującą Fundację na forum Stowarzyszenia Stal Nierdzewna jest Wiktor Grycewicz (https://www.technologydialog.eu/author/w_grycewicz/).

Więcej informacji: www.technologydialog.eu