ładowanie zawartości
EN

Czy stal (X5CrNi18-10, 1.4301, AISI 304, 0H18N9 ) to stal kwasoodporna?

23-11-2007

Stale odporne na korozję według wycofanych norm polskich PN-71/H-86020 dzieliło się w zależności od stopnia i charakteru odporności na działanie korozyjne na stale nierdzewne chromowe i austenityczne stale kwasoodporne oraz stale żaroodporne i żarowytrzymałe. Stalami nierdzewnymi określało się zasadniczo stale chromowe o zawartości minimum 12% Cr. Do grupy stali kwasoodpornych zaliczano stale odporne na oddziaływanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych (stale te oczywiście także są nierdzewne), czyli stale chromowo-niklowe o zawartości 15-20%Cr i 8-14%Ni (typu 18-8) i o jak najmniejszym stężeniu węgla. Stale kwasoodporne mają strukturę austenityczną, która jest niezbędna do uzyskania kwasoodporności.
    Obecnie od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej obowiązują normy europejskie, a dokładnie norma PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozję, Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję i kolejne części 2 i 3 z ich najnowszą aktualizacja z 2005 i polską wersją tej normy z lutego 2007. Według tej normy grupę stali odpornych na korozję podzielono zgodnie z ich głównymi własnościami na stale nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe. Do grupy stali nierdzewnych zalicza się wszystkie gatunki stali z wyjątkiem żaroodpornych (PN-EN 10095) i żarowytrzymałych (PN-EN 10028-7), ale oczywiście wszystkie z nich (nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe) zalicza się do stali odpornych na korozję. 
    Gatunek X5CrNi18–10 należy do jednego z najczęściej stosowanych gatunków stali odpornych na korozję, potocznie określany jest także, jako stal „18/8”, „18/10" lub „V2A". Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088 to X5CrNi18-10/1.4301, a oznaczenie amerykańskie wg AISI to 304, według wycofanych norm polskich odpowiada stali OH18N9. Szczególne zalety tego gatunku polegają na doskonałej przydatności do obróbki plastycznej oraz spawania. Umożliwia to projektowanie kompleksowych kształtów, ostrych krawędzi oraz optycznie niewidocznych połączeń spawanych.
    Gatunek stali odpornej na korozję X5CrNi18–10, 1.4301 (AISI 304) jest najbardziej popularnym ze względu na fakt, że znalazł on wiele zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Główne zastosowanie tej stali odnosi się do przechowywania i obróbki artykułów spożywczych, dostawy żywności oraz wyposażenia szpitalnego. Stanowią one również standardowe materiały stosowane na wyposażenie w inżynierii chemicznej i są szeroko wykorzystywane na przybory i urządzenia domowe. Są również przeznaczone na zbiorniki zasobnikowe mleka, kadzie piwne i elementy dla browarnictwa, zlewozmywaki oraz kompletne zestawy wyposażenia gastronomicznego, wnętrza zmywarek do naczyń oraz ościeżnice drzwiowe, przybory kuchenne, sztućce i naczynia gospodarcze. Gatunek ten jest tak szeroko stosowany ze względu na swą chemiczną obojętność w kontakcie z wieloma rodzajami pożywienia, a także w kontakcie z różnorodnymi detergentami stosowanymi przy jego oczyszczaniu.